Belgie


Lugt Sobbe & Co. Holding bestaat uit een groep ondernemingen, waarvan wij noemen:

 • Eurolloyd Verzekeringen B.V. waarin verenigd:
  • www.eurolloyd.nl makelaardij in verzekeringen ter beurze
  • www.eurolloyd.nl gevolmachtigd agent namens Nederlandse en buitenlandse verzekeraars w.o. Lloyd’s of London
  • www.eurolloyd.nl innovatie van verzekeringsproducten
  • www.eurolloyd.nl dienstverlening aan het intermediair in Nederland
 • Eurolloyd N.V. Verzekeringen (België) :
  • www.eurolloyd.be dienstverlening aan verzekeringsmakelaars in België als onderschrijvers namens Lloyd’s of London en de Onderlinge Bossenverzekering Maatschappij U.A. te Arnhem
 • V.O.C. B.V. de ontwikkeling van gespecialiseerde applicatie software
  • www.pescador.nl de ontwikkeling van activiteiten in de jachtbouw
  • www.nottOnott.nl, deze site is momenteel niet actief
  • www.urgentie.nl informatiebron voor de consument inzake spoedeisende zaken zoals schademeldingen na kantoortijd en het dekken van risico’s. Desgewenst kunnen tussenpersonen hier op eigen naam een info-pagina aanbieden.
  • www.maatwerkpolis.nl een initiatief van Eurolloyd Verzekeringen met het doel te dienen als een interactief stuk gereedschap ten dienste van de klanten van het intermediair. De interactieve zoekresultaten kunnen door het intermediair beïnvloed worden op grond van door de individuele intermediairs aangemelde specificaties.
  • www.metalu-holland.com waarmee ontwikkeling en bouw en/of verkoop van materialen voor havenfaciliteiten zoals aluminium drijvende steigers, boatsavers en aluminium vaartuigen.