actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken
Geknipt uit de uitzending Actualiteitenrubriek NOVA d.d. dinsdag 7 februari 1995

Verslaggever:
Een gevecht achter de schermen:
Verzekeraars hebben geen trek in risico's van een watersnood.

Bij ons in de studio, de heer Fischer. Hij is direkteur van het Verbond van Verzekeraars.

Mijnheer Fischer, even aansluitend op die laatste voorbeelden, die sex- shophouder, omzetverlies, die restauranthouder ook omzetverlies. Dat krijgen ze niet vergoed, vindt u dat terecht?

Fischer:
Nou ja, dat is even terecht of onterecht als schade aan inboedel of schade aan gebouwen. 't Is een politieke keuze die er gemaakt is.

Verslaggever:
Bij Lloyd's kun je zelfs je benen of je stem (kuch,kuch) verzekeren, mits je je premie netjes betaalt. Lloyd's heeft alle Nederlandse adressen in de computer zitten en berekent in een mum van tijd welke premie je extra moet betalen voor een verzekering tegen water of aardbeving.

Op ons verzoek rekende Lloyd's uit wat je moet betalen bovenop je gewone opstal/inboedel-verzekering voor dit soort natuurrampen. We gaan uit van een huis van pakweg 2,5 ton, een inboedel van een ton, bewoond door vier personen.

In Borgharen kost dat fl. 475,- per jaar extra wegens een groot risico wateroverlast. In Zaltbommel fl 415 p.j. vanwege overstromingsgevaar. In Alkmaar kost zo'n extra verzekering fl 295,- omdat daar de aarde wel eens beeft wegens gaswinning.

En in Appelscha bestaat geen extra risico en betaal je dus het minimum van fl 250,- per jaar. Valt mij eigenlijk wel mee, mijnheer Fischer.Borgharen is bijna fl 500,- Is een hoop geld, maar... een hoop risico.

Fischer:
Ja. Twee opmerkingen hierover.
Ook in deze polis van Lloyd's, die wij natuurlijk kennen, ik heb daar vanmiddag nog contact over gehad (met Van Ommen red.), is de zaak naar boven toe begrensd. Dat betekent, dat als je een erg grote schade hebt, krijg je toch maar een deel uitgekeerd. Dat is één.

Het is max. fl 250.000,- wat je uitgekeerd krijgt en ik dacht, maar daar durf ik niet helemaal zeker van te zijn, dat alle schade tot max. fl. 250.000,- gedekt is op premier risque basis. (Is de totale herbouwwaarde lager dan fl. 1 miljoen, dan is premier risque minimaal fl. 50.000,- en maximaal 25% van de herbouwwaarde. red.)

Tweede punt is dat, laten we zeggen, de polis die Lloyd's nu op de markt brengt, dat precies een bevestiging is van wat wij zeggen. Wat doet Lloyd's nl., die verzekert niet alleen overstromingen, maar daar zitten ook dekkingen in tegen bommen uit de 2e W.O., tegen terrorisme en tegen allerlei andere zaken, dus daar zitten wel 20 dekkingen in. En dat is ook heel handig en dat is precies wat wij dan via dat Franse systeem op een andere manier proberen te bereiken: door zo'n polis in de markt te brengen gaan ook mensen in Drente, Groningen en Utrecht die verzekering afsluiten. Dus dat betekent, dat in dit geval ook de mensen in Groningen, Drente en Utrecht meebetalen aan waterschade in Zuid Limburg.

Verslaggever:
Men heeft dan premievolume natuurlijk, dan kun je 't beter betalen.

Fischer:
Exact.

Verslaggever:
Mijnheer Fischer, heel hartelijk bedankt.