actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken
GEKNIPT UIT PROGRAMMA TWEE VANDAAG

6 OKTOBER 1995 Het weer heeft een steeds grotere invloed op de verzekeringen. We worden met al onze electronische apparaten steeds kwetsbaarder en de schades steeds hoger. Ook lijkt het de laatste jaren of het aantal natuurcatastrofes snel toeneemt. Kijkt u naar een rapportage van Rob Bosveld en Sanja Willems.

"WEER EN VERZEKERING"
Storm, hagel, blikseminslag, mist, het kan allemaal enorme schade veroorzaken. Schade die we vaak niet kunnen voorkomen. En daarom proberen we de financiele gevolgen van die schade te beperken door verzekeringen af te sluiten. Bij het KNMI in De Bilt is een speciale afdeling die zich bezig houdt met de relatie tussen weer en verzekeringen.

K.N.M.I.:
Schades door weer gebeuren eigenlijk het hele jaar. Vooral mist in het voorjaar voor het verkeer - ook najaar uiteraard - is een belangrijke schadepost. De onweerschade neemt hand over hand toe. Ook de zomerse zware buien met hagel en de rukwinden denkt u aan de glastuinbouw. Je kunt niet zeggen: er is geen seizoen waar geen weerschades optreden. Hoewel dus in ieder seizoen wel schadelijk weer optreedt, is toch vooral de winter de grote boosdoener. Dat zijn uiteraard onze grote winterstormen. Dat zijn de schadebrengers bij uitstek. Denkt u aan de januari-storm van 1990. Honderden miljoenen schade in Nederland. Werd overigens opgevolgd door een 2e storm. In februari 1990. Die bracht vooral in het noorden van het land veel schades.

2-VANDAAG:
Maar de overstroming van de rivieren dit jaar en vorig jaar heeft ook de rest van Nederland met de neus op de feiten gedrukt. Tegen veel rampen en onheilen zijn wij nl. niet verzekerd. Een dijkbreuk bij Ochten had veel mensen aan de rand van het faillissement gebracht of er over heen. Omdat schade aan het huis of bedrijf niet onder de normale verzekering valt.

Lugt Sobbe kwam dit jaar met een zgn. Catastrofe polis op de markt. Een verzekering tegen bomaanslagen, medische fouten, maar ook tegen blikseminslagen, inductie en wolkbreuken.

LUGT SOBBE:
Je zou denken als er een overstroming plaatsvindt door een wolkbreuk, dat dat dan verzekerd is op je opstalverzekering of je inboedelverzekering, maar dat is zeker niet het geval. Omdat overstroming door een wolkbreuk wordt gezien als een echte overstroming zoals zeewater en zoetwater en wij hebben de wolkbreuk dus echt apart in de rampenpolis meegenomen. Per jaar gebeuren er nogal wat wolkbreuken.

2-VANDAAG:
Bij een ramp keert de Catastrofe Polis maximaal 250.000 gulden uit. De verzekering kost per jaar tussen de 250 en 400 gulden. Dat verschil ontstaat doordat niet alle gebieden in Nederland evenveel risico lopen.

LUGT SOBBE:
De grote verschillen ontstaan doordat men zeer sterk beneden het wateroppervlakte niveau zijn huis heeft staan. Dat ligt natuurlijk in Noord-Holland t.o.v. het zeewaterniveau. Het NAP. En dat geldt natuurlijk bij Tiel t.o.v. de omringende rivieren.

2-VANDAAG:
Door de overstromingen van de laatste tijd lijkt het alsof het weer in Nederland steeds extremer wordt. Volgens sommige verzekeringsmaatschappijen is dat een aanleiding om de premies maar eens te verhogen. Maar volgens het KNMI is er geen sprake van een trend.

K.N.M.I.:
Wij observeren die trend niet. 't Weer wisselt van jaar tot jaar. Je hebt een jaar met veel stormen b.v. en een jaar met minder stormen. Wat wij wel zien is dat de maatschappij gevoeliger wordt voor het weer als schadebrengende faktor. Denkt u aan de drukte van het verkeer. Denkt u b.v. aan bliksem inslagen, met al onze computers, onze netwerken, onze electronische kassa's, neemt gewoon die schadekans toe.