actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken
AVRO "KAREL" ZATERDAG 4 FEBRUARI 1995

Interview uit het programma "Karel" van Karel van der Graaf.

Karel:
Goedenavond. Welkom in "De Kuip" in Amsterdam.

karel en hansIk begin met een man over wie in de bedreigde gebieden van Nederland en zeker in de overstroomde gebieden van Nederland de komende maanden veel te doen zal zijn.

Zijn opa verzon de regenverzekering en hij heeft nu uitgevonden de anti-alles- wat-maar-zelden- of-nooit-gebeurt- polis. Ja, ook als je aan de Maas woont, ook als je aan de Waal woont, kun je daarmee het risico van overstroming van je huis afdekken.

Mag ik een hartelijk welkom voor de Amsterdamse verzekeraar Hans van Ommen.

Meneer Van Ommen, Kort, maar goed om mee te beginnen: Mensen hebben helemaal geen verzekering nodig, want we hebben een rampenfonds.

Van Ommen:
Daar ben ik even stil van. Ja, er is een rampenfonds en daar wordt op het ogenblik veel geld ingezameld om dat fonds te vullen.

Karel:
Maar ik heb altijd aangenomen dat het Rampenfonds een fonds is en een fonds wil zeggen dat er geld is, dat er dus een saldo op de bank staat bij het Rampenfonds.

Van Ommen:
Nee, wat ik daarvan weet, is dat het Rampenfonds gevuld wordt door de giften zoals op het ogenblik met akties bijeen wordt verzameld.

Karel:
Maar wat zit er dan in de kas van het Rampenfonds, wat zat er vorige week in de kas?

Van Ommen:
Voorzover is weet, zit daar normaal gesproken geen geld in.

Karel:
Nul

Van Ommen:
Nul. Maar zo is dat altijd geweest.

Karel:
Dus wij zijn afhankelijk van wat door het bedrijfsleven, de overheid, de partikulieren wordt ingezameld?

Van Ommen:
Ja

Karel:
En als er niks in het Rampenfonds komt, dan wordt er dus ook door het Rampenfonds niets uitgekeerd?

Van Ommen:
Ja, dat zou het geval zijn, ja.

Karel:
Waarom was er in Nederland tot voor kort geen verzekering mogelijk tegen overstromingen.

Van Ommen:
Omdat de Nederlandse verzekeringsmarkt onvoldoende capaciteit heeft om grote overstromingen met veel schade te betalen. Dat geld is er niet.

Karel:
Zijn ze bang?

Van Ommen:
Ja, ik denk dat er terecht angst is om de indruk te wekken dat er onbeperkt schade kan worden betaald. Als je dus een bedrijf verzekert met een waarde van 10, 20 miljoen en nog 20 of 30 bedrijven van dat soort bedragen en bedrijven als Philips, DSM - allemaal grote concentraties van waarden - en je zou al die waarden moeten gaan uitkeren bij een schade, dan is het niet verzekerbaar. Dus vandaar ook dat 't risico ook bij aardbeving en andere gevaren niet verzekerbaar is op die manier. Dus wat hebben wij gedaan: Wij hebben gedacht: er moet een polis komen met een breed draagvlak. Die zoveel mogelijk mensen kunnen afsluiten.

Als je nou de schadeuitkering beperkt - dat je dus zegt "nou kijk, iemand die een schade heeft van 2,5 ton, die heeft in ieder geval 2,5 ton meer tot zijn beschikking dan dat hij had zonder verzekering "

Karel:
Dat is het maximum?

Van Ommen:
Ja

Karel:
Dus u wilt die grote bedrijven als AKZO en DSM en al die grote bedrijven niet verzekeren?

Van Ommen:
Nee, daar is niet aan te beginnen!

Karel:
Die wilt u niet verzekeren?

Van Ommen:
Nee, dat kan niet.

Karel:
Gaat u over twee weken als het water weer verdwenen is, weer polissen afsluiten tegen overstromingsrisico's?

Van Ommen:
Ja

Karel:
Ook in Limburg?

Van Ommen:
Ook in Limburg!

Karel:
Ook in Culemborg?

Van Ommen:
Ook in Culemborg!

Karel:
Ook in Ochten?

Van Ommen:
Ook in Ochten!

Karel:
Ook in de Bommeler waard?

Van Ommen:
Ja hoor.

Karel:
Tegen sterk verhoogde premies?

Van Ommen:
Nee, wij hebben onze premies ingesteld. Wat er nu gebeurd is, is volledig volgens het model zoals wij dat hadden ingevoerd in onze systemen.

Karel:
De premies die u had berekend, blijven?

Van Ommen:
Ja hoor.

Karel:
En over twee of drie weken kunnen mensen ze weer afsluiten?

Van Ommen:
Ja hoor.

Karel:
Hoe groot is volgens u de kans dat u volgend jaar schades moet betalen?

Van Ommen:
Geen idee. Als u het weet, weet ik het ook!

Karel:
Maar een verzekeraar gaat toch uit van de geschiedenis van schades, daar zijn toch reken-modellen voor? Om uit te rekenen wat de schadekansen zijn?

Van Ommen:
Nou, wiskunde helpt daar niet zo heel veel bij. Er zijn commissies die hebben uitgerekend dat het zo eens in de 1250 jaar zou kunnen gebeuren. Maar aan de andere kant, als we kijken: die dijken hebben het uiteindelijk dan toch gehouden! Dus eigenlijk telt deze keer niet. Het is goed gegaan.

Karel:
U zou in Culemborg en Tiel op dit moment niets hebben hoeven uit te keren, als ze allemaal verzekerd waren?

Van Ommen:
Precies ja. Maar er is natuurlijk een kans dat doordat deze dijken natuurlijk nu ernstig zijn aangetast, en als de overheid ze niet zou herstellen,...

Karel:
Gaan uw premies omlaag als de overheid alle dijken morgen een meter zou verhogen?

Van Ommen:
Neen.

Karel:
Dan gaan de premies niet omlaag?

Van Ommen:
Dan gaan de premies niet omlaag!

Karel:
En ze gaan ook niet omhoog zolang al die zwakke plekken er nog in zitten?

Van Ommen:
Neen.

Karel:
Wat bent u toch een rare verzekeraar!

Van Ommen:
Vreemd hè.

Karel:
Ik begrijp het nog steeds niet!

Van Ommen:
U begrijpt het nog steeds niet!

Karel:
Legt u mij nou nog eens één keer uit hoe u als u het risico moet gaan berekenen van "hoeveel schade ik straks moet gaan betalen als de boel doorbreekt? Waar gaat u dan van uit? Niet van kansberekening?

Van Ommen:
Niet van een kansberekening die je zomaar neer kan zetten voor één gebouw. Je praat over een kansberekening die zich richt op het gebied Europa. Dan ga je dus Nederland - een zeer standaard land in Europa qua geografisch gebied - 't enige is: bij ons is het risico van overstroming groter. Dus wat moet je dan doen, je neemt de basispremie die in de markt daarvoor geldt. En je gaat dus de niveaus die er zijn t.o.v. het NAP, die ga je dus verwerken in dat tarief en je gaat dus stijgen en dalen met dat tarief en alle andere elementen die er zijn.

Karel:
Maar dat doet u dus eigenlijk bijna met de natte vinger?

Van Ommen:
Neen!

Karel:
U zegt: wij hebben hier een verhoogd risico voor overstromingen.

Van Ommen:
Als u zou zeggen: de basispremie is een risico met de natte vinger, dan kan je dat zo zien.

Karel:
En voorts zegt u dat ga ik nuanceren voor bepaalde gebieden waar het risico groter of kleiner is.

Van Ommen:
Zo is dat.

Karel:
Hoeveel groter is dat langs de Maas?

Van Ommen:
Dat hangt er ook weer van af of daar ook weer aardbevingsproblemen zijn zoals daar bij Roermond. Als u het voorbeeld van langs de Maas wilt weten, dat is 200% van de premie, dat betekent dus dubbele premie.

Karel:
Maar hoe hebt u nou uitgerekend dat er daar 2 keer zoveel kans is om te overstromen dan ergens op een heuvel?

Van Ommen:
Het is niet zozeer dat de kans groter is, twee keer, waar het om gaat is: die huizen spoelen niet weg! Er is daar dus schade tot op een bepaalde hoogte. Je zal zelden meemaken dat een heel huis door overstroming weg zal raken en daarom hoef je dus ook niet meer dan twee keer die premie te gaan toepassen.

Karel:
U zegt: als er een dijk doorbreekt, dan heb je eerst een pure verwoesting, daarna een grove schade en daarachter heb je heel veel mensen met heel veel overlast maar met - relatief voor u - kleine schadebedragen?

Van Ommen:
Exact Ja

Karel:
En daarom hoeven de premies niet hoger als de dijken nog een tijdje zo zwak blijven en daarom worden ze niet lager als de dijken omhoog gaan?

Van Ommen:
Eh, ik kan nooit op langere termijn een garantie afgeven, maar er is voor ons op dit moment geen aanleiding om onze tarieven te veranderen en ze worden overigens ook door de Nederlandse verzekeraars gezien als toch wel aan de hoge kant, dus het zou best kunnen zijn dat onze kansberekening iets te hoog ligt.

Karel:
En dan verdient u het geld en de mensen zijn verzekerd.

Van Ommen:
Zo is 't.

Karel:
Hartelijk dank voor uw komst naar de studio.

Dit was het, hartelijk dank voor het kijken. Blijf nog even kijken, want nu komt André Rieu met zijn Strauss orkest. Graag tot de volgende week zaterdag avond, hier in cafe De Kuip in Amsterdam.