actueel nieuws
terugklik om pagina af te drukken
Amsterdam, 10 augustus 2005

Aanzienlijke dekkingsuitbreiding van onze WEGAM-polis

De WEGAM-polis dekt schade aan bestuurders en inzittenden van motorrijtuigen indien deze schade voor rekening van de werkgever komt. Dit kan zijn op basis van aansprakelijkheid, maar ook op grond van een schadevergoedingplicht op basis van de relatie werkgever – werknemer, alsmede op basis van het principe van de redelijkheid en billijkheid.
De WEGAM polis gaat hier verder dan de producten van concurrenten!

Welke schade kan de werkgever verhalen op de WEGAM polis?
De WEGAM polis van Eurolloyd dekt de navolgende aansprakelijkheid van de werkgever:
• letselschade van de werknemer;
• de zaakschade van de werknemer anders dan aan een motorrijtuig;

NIEUW!
Ten aanzien van zaakschade aan een motorrijtuig dat eigendom is van de werknemer dekt de polis voortaan ook:
• materiële schade;
• het eigen risico dat van kracht is op een eventuele cascoverzekering;
• het verlies van het recht op bonus ten aanzien van toekomstig door hem verschuldigde verzekeringspremie.

De bovenstaande vergoedingen zijn vanzelfsprekend alleen door de werkgever verschuldigd indien de schade niet gedekt is of verhaald kan worden op andere verzekeringen.

Omvang van de verzekering
De verzekering dekt per gebeurtenis maximaal Euro 1.000.000,- voor personenschade en zaakschade. Ten aanzien van het aantal gebeurtenissen of de totale omvang van meerdere schades kent de polis geen beperking. Ook hier is gekozen voor maximale zekerheid voor de verzekerde belangen van de werkgever. Ten aanzien van letselschade is geen eigen risico van kracht.

Het premietarief per eerstkomende premievervaldatum
Het tarief is afhankelijk van het percentage werknemers die regelmatig (meerdere keren per week of meer dan 5000 km/jr) een motorrijtuig besturen ten behoeve van de werkgever. Men moet hierbij denken aan vertegenwoordigers, directeuren, chauffeurs, bezorgers, buitendienstfunctionarissen en iedereen die regelmatig voor het bedrijf onderweg is. Vergeet in dit geval ook niet monteurs bij garagebedrijven die met auto’s van klanten rijden, heftruckchauffeurs, maar ook machinisten op graafmachines, tractoren en dergelijke. Alle werknemers dienen verzekerd te worden. Ook degenen die waarschijnlijk niet met een motorrijtuig voor de werkgever rijden. Onder werknemers worden tevens verstaan: inleenkrachten, uitzendkrachten, vakantiewerkers en dergelijke. De basispremie per jaar per f.t.e. bedraagt:
• Euro 10,- als minder dan 10% van de werknemers regelmatig een motorrijtuig gebruiken.
• Euro 15,- als tussen de 10% en 25% van de werknemers regelmatig een motorrijtuig gebruiken.
• Euro 20,- als tussen de 25% en 50% van de werknemers regelmatig een motorrijtuig gebruiken.
• Euro 30,- als meer dan 50% van de werknemers regelmatig een motorrijtuig gebruiken.

Voor bedrijven met een omvang van 100 f.t.e. of meer geldt een omvangkorting. Deze wordt in de offerte verwerkt. Uw provisie is nog steed: 20 % doorlopend.