actueel nieuws
terug klik om pagina af te drukken
Amsterdam, 17 juni 2004

Introductie Calamiteitenverzekering
Als uw cliënt - ter vervanging van de WAZ - het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering afwijst, is het afsluiten van een Calamiteitenverzekering een beter alternatief dan een ongevallenverzekering.

Belangrijk verschil met een ongevallenverzekering is dat de Calamiteitenverzekering ook de gevolgen van een ziekte dekt. Net als de ongevallenverzekering komt de polis tot uitkering in de vorm van een belastingvrij kapitaal.
Na een termijn van twee jaren wordt de omvang van de invaliditeit vastgesteld en keert de verzekering dus eenmalig het hele verzekerde kapitaal uit als de graad van invaliditeit groter is dan 70 %. Is de omvang kleiner dan 70 % maar groter dan 5 %, dan dekt de verzekering een evenredig lagere uitkering.

De beoordeling van een eventuele invaliditeit vindt plaats zonder rekening te houden met het beroep van de verzekerde. De Calamiteitenverzekering lijkt veel op onze Carrière Stop Polis, met dit verschil dat er sprake is van een geleidelijk dalend verzekerd kapitaal blijvende invaliditeit. De Calamiteitenverzekering biedt jonge mensen een hogere dekking dan de ouderen.

Uitgangspunten :

  • het criterium van blijvende invaliditeit
  • direct recht op uitkering in geval de gezondheidstoestand van de verzekerde zo slecht is dat dit binnen twee jaren zal leiden tot diens overlijden
  • ook recht op uitkering in geval van plotseling overlijden
  • de Calamiteitenverzekering kan ook worden afgesloten voor huwelijkspartner of kinderen, ook als zij geen eigen inkomen uit arbeid hebben.
  • een verzekerd invaliditeitskapitaal waarvan u de hoogte in overleg vaststelt
    Bij voorbeeld € 150.000,- als u 30 jaar oud bent, gelijkmatig dalend tot € 50.000,= als u 50 jaar bent geworden
  • leeftijdsgerelateerde premies, te berekenen over het dalende invaliditeitskapitaal en het kapitaal bij overlijden.
  • uitkering vanaf 5 % invaliditeit

Dit resulteert in voornoemd voorbeeld (beroepsklasse 1) tot het volgende premieverloop:

Leeftijd
Belastingvrij invaliditeitskapitaal
Kapitaal bij onafwendbaar
sterven/overlijden
Maandpremie
30 jaar
€ 150.000,=
€ 25.000,=
€ 48,38
35 jaar
€ 125.000,=
€ 25.000,=
€ 41,73
40 jaar
€ 100.000,=
€ 25.000,=
€ 40,23
45 jaar
€ 75.000,=
€ 25.000,=
€ 33,48
50 jaar
€ 50.000,=
€ 25.000,=
€ 34,74
55 jaar
€ 50.000,=
€ 25.000,=
€ 45,06

Onze assurantieadviseurs ontvangen een provisie van 25 % per jaar.
Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar wordt € 4,= kosten in rekening gebracht per termijn. Bij betaling per jaar is dat € 0,55.

Inkomstenbelasting:
Over de uitkering is geen inkomstenbelasting verschuldigd zodat de premie niet aftrekbaar is van het belastbaar inkomen.

Informatie, aanvraagformulieren, voorwaarden en tariefkaart treft u aan op onze website onder de rubriek producten (zowel zakelijk als privé).