actueel nieuws
terugklik om pagina af te drukken
Amsterdam, 15 april2003

Nieuwsfeiten

 1. Doorlopende provisie “Kapitaal bij overlijden, blijvende invaliditeit en kapitaal bij onafwendbaar sterven” thans 25 %.
  Meer informatie op internet : www.eurolloyd.nl/nieuws/nieuwsbrief/14april04.html
 2. Eurolloyd Co-assurantie Award 2003 uitgereikt in Assurantiebeurs WTC Amsterdam
  Meer informatie op internet : www.eurolloyd.nl/nieuws/nieuwsbrief/05april04.html
 3. April-editie van “Het Bierblad” speelt in op de verzekering van Horecabedrijven
  Met diverse nuttige tips van Eurolloyd voor de horeca bedrijfstak.
  Meer informatie op internet : www.eurolloyd.nl/nieuws/artikelen/20040210-bierblad.html
 4. Voorjaars-editie van het blad “Millionair” over bijzondere verzekeringen
  Meer informatie op internet : www.eurolloyd.nl/nieuws/artikelen/20040401-miljonair.html
 5. EHBO-jubileumkrant als eerste verschenen met “Uw Verzekeringspagina”
  Meer informatie op internet : www.eurolloyd.nl/ad/img/Verzekerpagina1.gif
 6. “Ongeschreven wetten” staan nu in de Wet Financiële Dienstverlening

Tot slot willen wij u attenderen op de deze maand in de 2e kamer ingediende Wet Financiële Dienstverlening.
Daarin staat ondermeer:
“De krachtens deze wet door de financiële dienstverlener verstrekte informatie is feitelijk juist, voor de consument begrijpelijk en niet misleidend.”
en
“Onverminderd de artikelen 31 en 32 informeert de bemiddelaar, voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een financieel product, de consument over de volgende onderwerpen:

 • of hij adviseert op grond van de in het tweede lid bedoelde verplichting tot een objectieve analyse; dan wel
 • dat hij geen contractuele verplichting heeft uitsluitend voor één of meer aanbieders te bemiddelen en hij niet adviseert op grond van de in het tweede lid bedoelde verplichting tot een objectieve analyse, in welk geval hij de consument desgevraagd tevens de namen mededeelt van de aanbieders waarvoor hij bemiddelt of kan bemiddelen.

Eurolloyd onderschrijft deze wetsartikelen van harte omdat zij wat ons betreft al “ongeschreven wetten” waren. Maar er is meer nieuws onder de horizon en – als u nog geen lid bent - raden wij u aan zich bij één van de brancheverenigingen NVA, NBVA of NVGA op te geven voor een kandidaat lidmaatschap.