actueel nieuws
terugklik om pagina af te drukken
Amsterdam, 13 mei 2004

Voorjaartips

Werkgevers zijn vaak aansprakelijk als een medewerker zelf een ongeval veroorzaakt met een motorrijtuig en als gevolg daarvan letsel ondervindt.

De Wegam Polis van Eurolloyd biedt uw zakelijke cliënten de juiste rugdekking. Anders resteert slechts schadeloosstelling via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van uw eigen assurantiekantoor.


Veel werkgevers hebben voor hun personeel een collectieve ongevallenverzekering afgesloten met een kapitaal bij overlijden.

Wist u dat de Risico Overlijdensverzekering van Eurolloyd ook op collectieve basis gesloten kan worden ?
• Zonder individuele keuringen !
• En ook als het bedrijf tot een hogere gevarenklasse gerekend kan worden !


De AVB-polissen van bedrijven dekken sinds enige jaren geen milieuschade meer!

Dat is een ongedekt risico waarin Eurolloyd voorziet met de milieuschadeverzekering. De verzekeringsvoorwaarden zijn zo geschreven dat zij gemakkelijk te begrijpen zijn door iedere zakelijke consument.


Per 1 juli 2004 staakt de overheid met de WAZ verzekering (basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen).
Vanwege de hoge premie kunnen veel zelfstandigen maar niet besluiten of zij een vervangende particuliere verzekering willen afsluiten.

Voor met name jonge ondernemers die geen vervangende aov-verzekering willen afsluiten, is de Carrière Stop Polis dan het enige goede alternatief.
De Carrière Stop Polis dekt de uitkering van een kapitaal bij blijvende invaliditeit.
In geval van ongeneeslijke ziekte die onherroepelijk binnen twee jaren tot de dood zal leiden, wordt de uitkering “kapitaal bij overlijden” nog bij leven gedaan. Mits particulier afgesloten, vallen uitkeringen buiten de inkomstenbelasting !


De vakantieperiode breekt binnenkort weer aan.
Veel jonge echtparen besluiten dan weer om in hun testament te laten vastleggen wat er met de kinderen moet gebeuren indien zij beiden door een ongeval zouden komen te overlijden.

De Voogdij Risico Polis dekt voor € 33,= per jaar een uitkering van € 200.000,= aan de bij testament aangestelde voogden. Successierecht niet verschuldigd.


Oproep : als u cliënten heeft die in het buitenland gestationeerd zijn, dan kunt u ons desgewenst per email vragen om informatie over de Expatriate Pakket Polis die Eurolloyd vorig jaar samenstelde voor een selecte groep buitenlandse cliënten.


Als het net iets beter verzekerd moet zijn: Eurolloyd Verzekeringen