actueel nieuws
terugklik om pagina af te drukken
Amsterdam, 12 oktober 2005

AGENDA

11 oktober 2005
Nieuwe ronde radio-commercials gestart op Arrow Jazz FM radio 90,7 FM. Consumenten worden aangespoord om gebruik te maken van de website: https://www.eurolloydonline.nl/verzekeringscheck

12 oktober 2005
Evenementen Pakket Polis: aanvraagformulier vrijgegeven op internet

13 oktober 2005
Voortzetting Horeca portefeuille Bloemers/Nassau: speciaal verkort aanvraagformulier op website Eurolloyd geplaatst.

14 oktober 2005
Het Verzekeringsblad informeert de markt over de problematiek rond de verzekering van evenementen en meer specifiek aangaande de verzekeringsoplossingen die de markt biedt.

16 oktober 2005
Dagblad De Telegraaf (zondagskrant) met speciale aandacht voor de verzekering van bijzondere risico’s.

NIEUWSFEITEN DEZE ZOMER

7 oktober 2005 Assurantie Magazine

Eurolloyd neemt “kleine” portefeuille Marsh over
Marsh beeft de dienstverlening aan een aantal kleinere tussenpersonen gestopt. De betreffende portefeuille is overgenomen door makelaar Eurolloyd. De keuze van Marsh is gevallen op Eurolloyd omdat het Amsterdamse bedrijf is gespecialiseerd in de dienstverlening aan tussenpersonen. Volgens Eurolloyd waren meerdere partijen geïnteresseerd in de overname van de portefeuille. "Het is de dertiende keer dat Eurolloyd een dergelijke overname doet", zegt directeur Hans van Ommen. Sinds 1988 zijn vergelijkbare portefeuilles overgenomen van makelaars als Bekouw Mendes, Bruns ten Brink, Pontier en Karreman, Rollins Hudig Hall, Sedgwick, Aon, Alexander & Alexander, Sterpolis en Van Emden en Snoeck. De overgenomen Marsh-portefeuille bestaat uit 120 intermediairportefeuilles met circa achthonderd bedrijfsmatige klanten. "Met de overdracht is € 600.000,= courtage gemoeid. Omdat wij de courtage altijd delen met het intermediair, is de netto courtage ongeveer drie ton", zegt Van Ommen. "De verkoop heeft plaatsgevonden op basis van de gebruikelijke factor voor dit soort portefeuilles. De gebruikelijke factor ligt tussen 2,25 en 3,5 keer de courtage na aftrek van het intermediaire deel."

 

29 september 2005: VVP ONLINE Nieuws

EUROLLOYD: ALTERNATIEF VOOR OPZEGGING HORECAPOLISSEN NASSAU
Eurolloyd wil een alternatief aanbieden voor de polissen voor de horecabranche die door Nassau verzekeringen zijn opgezegd. Eurolloyd zal ten behoeve van deze polissen een verkort aanvraagformulier hanteren in combinatie met een kopie van het originele aanvraagformulier dat aan de opgezegde polis ten grondslag ligt. Nassau heeft het intermediair toegezegd beschikbare rapportages ter hand te stellen. Op basis van deze gegevens kan Eurolloyd snel een offerte bieden.
Omdat deze werkwijze een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengt ontvangt het intermediair gedurende het eerste verzekeringsjaar een afsluitprovisie van 25 procent over de eerste verzekeringstermijn bij vijfjarige contracten.

 

21 september 2005: Nieuwsbrief: AM-signalen

Nassau Verzekeringen stopt met horeca -
Nassau Verzekeringen stopt met het verzekeren van horecabedrijven. De al jaren negatieve resultaten van “vele miljoenen” op de horecaportefeuille, zijn de reden voor het besluit. “Eerdere maatregelen, zoals het verlagen van de limieten, stoppen met een aantal risico’s, aanscherpen van de voorwaarden en het verhogen van de premies hebben onvoldoende effect gehad op de loss-ratio”, aldus een woordvoerder.
Ongeveer 130 tussenpersonen moeten enkele duizenden polissen oversluiten. Eurolloyd, die meetekent op de Nassau-polissen, wil de portefeuille overnemen. “Tussenpersonen kunnen een kopie van hun polis opsturen en krijgen dan van ons een nieuw aanbod”, zegt Eurolloyd-directeur Hans van Ommen.

 

15 september 2005: Het Verzekeringsblad

Evenementen Pakket Polis van Eurolloyd
Nieuwe eigentijdse verzekering dekt ook “werkgevers aansprakelijkheid” voor vrijwilligers en het veelbesproken risico verkeersregelaars. Eurolloyd-directeur Hans van Ommen liep in mei glunderend rond bij de uitreiking van zijn Co-assurantie Award. Natuurlijk omdat die prijs in de bekwame handen terecht kwam van Anneke Kooijman (zie VB van 19 mei, pag.554) maar er was nog een reden voor zijn tevredenheid. Ruim een jaar had hij intensief gewerkt aan een nieuwe verzekering en op dat moment was de blauwdruk vertaald in een concreet product: De Evenementen Pakket Polis met als risicodrager Lloyd’s of London. (zie verder het VB nr. 17 van dit jaar)

 

7 september 2005: VVP ONLINE Nieuws

EUROLLOYD STOPT ZONNESCHIJNVERZEKERING
Eurolloyd stopt wegens gebrek aan belangstelling met de zonneschijnverzekering. Eurolloyd heeft de polis vijftig jaar in het assortiment gehad. De risico's werden afgedekt bij verzekeraars als Eagle Star en Lloyd's of London. De vakantie regenverzekering en de regenverzekering voor evenementen blijven wel in de markt. Wel heeft Eurolloyd een nieuwe verzekering gelanceerd, namelijk de Evenementen Pakket Polis. Deze verzekering omvat niet alleen dekking voor de aansprakelijkheid tijdens een evenement maar ook de aansprakelijkheid van verkeersregelaars en de werkgeversaansprakelijkheid ten opzichte van vrijwilligers en verkeersregelaars.

 

5 Augustus 2005: Nieuwsbrief

WEGAM polis van Eurolloyd uitgebreid
De WEGAM polis van Eurolloyd dekte reeds de navolgende aansprakelijkheid van de werkgever: a) letselschade van de werknemer; b) de zaakschade van de werknemer anders dan aan een motorrijtuig; NIEUW ! Ten aanzien van zaakschade aan een motorrijtuig dat eigendom is van de werknemer dekt de polis voortaan ook: - materiële schade; - het eigen risico dat van kracht is op een eventuele cascoverzekering; - het verlies van het recht op bonus ten aanzien van toekomstig door hem verschuldigde verzekeringspremie.