actueel nieuws
terugklik om pagina af te drukken
Amsterdam, 6 april 2004

Co-assurantie Award 2003 uitgereikt
Op 5 april 2004 heeft is de Eurolloyd Co-assurantie Award 2003 uitgereikt door de heer Otto Bekouw, voormalig voorzitter van de Vereniging Assurantie Beurs Amsterdam VABA. De plechtigheid vond plaats tijdens een receptie ter beurze van Amsterdam WTC.

De Award is ingesteld met het doel dit kleinood te kunnen uitreiken aan een persoon die zich – naar het oordeel van een adviescommissie - op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de co-assurantiemarkt in Amsterdam en meer specifiek : voor het in stand houden van de persoonlijke contacten tussen sluiters/makelaars en acceptanten/verzekeraars in het bijzonder.
Naast dit certificaat verkrijgt de ontvanger van de Award cassette met plaquette. De cassette bevat een houten lat welke met name de herinnering aan de eenvoudige anekdote, doch mede de daaraan klevende historische band tussen de marktpartijen naar de toekomst bedoelt te weerspiegelen. Indien de Award wordt toegekend, zal steeds de naam van de ontvanger worden toegevoegd aan de koperen plaat van de cassette, waarna deze tot aan de toekenning daarvan aan de volgende winnaar, bij hem/haar in bewaring blijft.

De leden van de commissie die de Award heeft toegekend, bestaat steeds uit maximaal 3 leden en zij is verplicht de winnaar van een Award toe te staan tot deze commissie toe te treden, waarbij het langst zittende lid vervolgens zal aftreden na het aantreden van een 4e lid.

De zittende commissie heeft gemeend deze Award voor het jaar 2003 toe te kennen aan
de heer Gerard J. Rozemeijer

De toekenning van de Award van het jaar 2003 is hem met name ten deel gevallen vanwege zijn inspanningen om mensen te interesseren voor de co-assurantiemarkt in de breedste zin. Niet alleen als lid van de PR-commissie van het Assurantiebeurs Centrum te Amsterdam, maar ook als enthousiast organisator van het door vele jongeren gevolgde beurs spel.
Maar vanzelfsprekend ook in de hoedanigheid van secretaris van de Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit, waarvan een groot aantal leidinggevenden, werkzaam bij verzekeraar of makelaarsbedrijf, enthousiast lid zijn. Het enthousiasme waarmee de heer Rozemeijer reeds zo vele jaren ook jonge mensen heeft weten te interesseren voor het co-assurantievak, getuigt – zo meent de commissie – van de ‘drive’ zoals deze ook uit straalt van de bronzen sculptuur welke aan deze prijs is verbonden en waaraan in de verzekeringsmarkt altijd groot belang zal worden gehecht.

Namens de commissie :
H.B. van Ommen (Eurolloyd Verzekeringen)
D. Schröder (DSV makelaars)
P.J. van Rossum (AON Re)