actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken

Jaargang: 1998, nummer: 01

Pakketpolis Lugt Sobbe dekt ook vakantiehuisjesgenot

Lugt Sobbe speelt in op het toenemend aantal particuliere vakantiehuisjes en villaparken dat in ons land de laatste jaren als paddestoelen uit de grond schiet aan meren, in bossen, op de eilanden of aan de kust. Een speciale pakketpolis voor dit soort huisjes, de 'Recreatievilla Pakketpolis', brengt alle bijbehorende risico's in één hand.

   De directe aanleiding voor de totstandkoming van de Recreatievilla Pakketpolis is volgens directeur Hans van Ommen de toenemende vraag om gehele parken op collectieve basis in dekking te nemen. Een probleem daarbij is echter dat iedere huisjeseigenaar voor zichzelf reeds enkele verzekeringen heeft lopen voor zijn eigen bezit. De nieuwe pakketpolis bestaat ook om die reden uit afzonderlijke modules waaruit de eigenaar een keuze kan maken, met daarbij de mogelijkheid om de ingangsdata van de verschillende dekkingen te laten variëren. Risicodragers zijn Sun Alliance (voor de aansprakelijkheid en de helft van de gebouwenverzekering) en Lloyd's in Londen.

De minimum jaarpremie bedraagt f 250. Ten aanzien van ruitbreuk, schade wegens genotsderving en uitkering bij slecht weer geldt geen eigen risico. Voor alle ander schades geldt een eigen risico van f 150.

Negen modules

   Er zijn negen modules waar de huisjesbezitter een keus uit kan maken. De belangrijkste is natuurlijk de gebouwenverzekering. Deze verzekering is op uitgebreide voorwaarden en biedt dekking bij onder meer overspanningsinductie, kruiend ijs, brand, inbraak, glasschade, storm- en waterschade. De premie-indicatie voor een verzekerd bedrag van f 200.000 is f 175 per jaar. Eveneens op uitgebreide voorwaarden is de verzekering voor schade aan de infrastructuur. Tot 10% van de herbouwwaarde is er dekking tegen materiële schade aan algemene voorzieningen die als gezamenlijk eigendom worden beheerd. Voor een premie van f 25 per jaar (verzekerd bedrag f 20.000). Hierbij valt te denken aan parkeerplaatsen, straatverlichting, beplanting en dergelijke.

De 'vaste inboedelverzekering' valt onder de derde module van de recreatievillapolis (f 75 premie voor een bedrag van f 30.000). De 'losse' bagage die de eigenaar van het huisje met zich meebrengt, is gedekt onder module vier (f 75 voor f 20.000). Lugt Sobbe wijst er terecht op dat de meeste reisverzekeringen nou eenmaal geen (bagage)dekking bieden zolang er geen reis via het reisbureau geboekt is.

Materiële schade aan sportfietsen of golfuitrusting kan eveneens bijverzekerd worden. De betreffende objecten en hun gebruik dienen apart omschreven te worden in het aanvraagformulier (f 75 voor 15.000).

Huurderving

   Als het de bedoeling is dat het huisje ook aan derden verhuurd wordt, en dit tijdelijk niet mogelijk is vanwege bijvoorbeeld brand, wateroverlast of een milieuramp, kan de huurderving eveneens verzekerd worden. Vergoed wordt maximaal 100% ofwel 50% van de huurwaarde, afhankelijk van waar de schade zich voordoet: het huisje zelf of bijvoorbeeld het nabijgelegen zwemparadijs. Bij eigen gebruik kan in deze gevallen aanspraak gemaakt worden op een uitkering wegens 'genotsderving' (f 75 voor 25.000).

Ook voor slecht weer biedt Lugt Sobbe een oplossing. Veertien dagen voor de vakantieperiode in het huisje dient de verzekerde hiervoor het bijgeleverde declaratiecertificaat in te sturen. Wie vervolgens in z'n huisje zit terwijl het die week bijvoorbeeld langer dan drie dagen regent met meer dan 3 mm neerslag, krijgt een uitkering van f 300 per aangemeld certificaat. Losse certificaten kunnen aangeschaft worden voor f 150 per vijf stuks.

De aansprakelijkheid als verhuurder kan voor f 25 per jaar (f 2 mln) verzekerd worden. Binnen de dekking van de polis valt ook de aansprakelijkheid op het water voor eventuele vaartuigen.

De laatste module van de pakketpolis - de doorlopende werelddekking gsm-telefoon - is er een die weinig of niets met recreatievilla's te maken heeft, maar desondanks volgens Lugt Sobbe op de nodige belangstelling zal kunnen rekenen. Volgens de Amsterdamse makelaar worden gsm-telefoons steeds vaker aangeschaft om bereikbaar te zijn tijdens verblijf in het vakantiehuisje, op de boot of in de auto. De verzekering dekt bij schade de vervanging of reparatie van de telefoon (premie f 50 voor f 1.500).

Internet

   Gelijk met de introductie van de Recreatievilla Pakketpolis heeft Lugt Sobbe algemene informatie, de voorwaarden en ook het aanvraagformulier van het product op de eigen website (www.lugtsobbe.nl) geplaatst. Het aanvraagformulier kan vanaf de site binnengehaald worden naar de ontvangende pc binnen het programma 'acrobat reader', waarmee het vervolgens ook afgedrukt kan worden.

De pakketpolis dekt niet alleen het huis, maar ook de boot, de omgeving en de weersverwachting.