actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken

Jaargang: 2001, nummer: 09

Lugt Sobbe biedt polis voor transplantatierisico

Ziekenhuizen kunnen een doelgerichte verzekering sluiten ten bate van mensen die als donor op de operatietafel terechtkomen. Deze Transplantatierisicoverzekering, bij Lloyd's of London ondergebracht, is geïntroduceerd door Lugt Sobbe & Co.

De verzekering kan op collectieve basis worden gesloten door een afdeling van een ziekenhuis die per jaar meerdere keren een medische ingreep doet op personen die een lichamelijke stof, weefsel of orgaan afstaan ten behoeve van een derde.

   Directeur Hans van Ommen stelt dat hij inmiddels bij een ziekenhuis in ons land een collectieve verzekering voor 33 donoren heeft gesloten.

De hoogte van de verzekerde uitkeringen bedraagt maximaal: - 250.000 Euro in geval van overlijden; - 250.000 Euro bij gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit; - 2.800 Euro per maand in geval van arbeidsongeschiktheid, met een maximum van 70% van het feitelijke inkomen per maand. De uitkeringsduur t.a.v. het risico van arbeidsongeschiktheid is maximaal 24 maanden.

Verzekerde risico

Gedekt is het risico dat rechtstreeks gevolg is van een ongeval, dan wel een verzekerde medische ingreep welke tot doel heeft een lichamelijke stof van de verzekerde persoon af te nemen teneinde deze te kunnen aanwenden ten behoeve van een derde.

Premie

De hoogte van de premie wordt bepaald aan de hand van de aard van de uit te voeren reeks van ingrepen en de statistische gegevens die mondiaal beschikbaar zijn aangaande het succes daarvan, doch bedraagt minimaal 335 euro per patiënt.