actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken

 

VVP: 13 maart 2002

Lugt Sobbe & Co heeft zijn Catastrofe Risico Polis uitgebreid met dekking voor schade door terrorisme. De polis, ondergebracht bij Lloyd's of London, volgt bij de uitbreiding de internationale definitie van terrorisme, zoals deze geldt na Elf September. Terrorisme is volgens deze definitie, aldus Lugt Sobbe, "een daad waarbij al dan niet kracht of geweld is gebruikt of dreiging daarmee, uitgevoerd door een persoon of groep van personen die ofwel zelfstandig handelt dan wel in opdracht van of vanuit één of meer organisaties of overheid teneinde een politiek, religieus, ideologisch of vergelijkbaar doel te bereiken dan wel met het oogmerk invloed uit te oefenen op een overheid dan wel met het oogmerk het publiek of groep personen angst in te boezemen".