actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

10 september 2003

 

ONGEDEKTE RISICO’S kunnen GROTE GEVOLGEN hebben

Horeca is een rare branche voor menig verzekeraar. Maar er zijn ook verzekeraars die zich juist daarin specialiseren. Iedere verstandige horecaondernemer wil zijn zaak goed verzekeren. Temeer omdat in de horeca veel met ambulante krachten wordt gewerkt. En ook de gasten vormen nog een vergroot risico. Op dit moment zijn er steeds meer verzekeraars die vanwege het risico hun horecaklanten uit het pakket stoten of de premie onevenredig verhogen. "Alle reden die verzekering toch maar even te checken", meent Hans van Ommen, directeur van Eurolloyd Verzekeringen.

Als je een opzegging of premieverhoging van je verzekeraar ontvangt, moet er een nieuwe worden gevonden. "Neem daar de tijd voor," adviseert Hans van Ommen. "Wacht je te lang, dan kan het moeilijk zijn om nog een goede polis te vinden."

Het ergert hem dat er verzekeraars zijn die als het hen goed gaat ook de horeca willen verzekeren, maar zodra er schades betaald moeten worden, weer afscheid nemen van deze branche. "Ik ben voorstander van een langdurige relatie tussen verzekeraar en klant. Dat voorkomt budgettaire verrassingen als lage premies plotseling torenhoog worden."

Waar ben je aan toe?
"Op het moment van schade moet je weten waar je aan toe bent. Dat geldt zowel voor de klant als de verzekeraar. Als voorbeeld geef ik een poging tot zelfmoord in een hotelkamer. Alles onder het bloed. Dan kan je zeggen dat de polis die bloedschade niet dekt. Maar als je al jaren een vertrouwde relatie met de horecaondernemer hebt, wijs je die schade niet direct af. We hebben de hotelier geadviseerd om de gast, die het overleefde, eerst de rekening te sturen, die hij betaald heeft. Maar was dat niet gebeurd, hadden we onverplicht uitgekeerd."

"Wat gebeurt er als je door brand een half jaar je café niet kunt runnen? Het gaat dan niet alleen om de eigen inkomsten, maar je hebt ook nog personeel en andere kosten die doorgaan. Ik zeg dan dat je het bruto rendement moet verzekeren. Dat is wat er binnenkomt nog Voor je de lonen en belasting eraf haalt. Daarmee houd je immers de business gaande.

Wij vragen jaarlijks om de omzetgegevens voor bijstelling van de verzekerde som Voor bedrijfsschade. Dat is dan meteen de verzekerde som Voor het nieuwe jaar. Met een groeimarge van 3° %. Stel dus dat in een jaar de onderneming bijvoorbeeld 10% beter heeft gedraaid, en er uitgekeerd moet worden, dan dekt de verzekering ook die groei. Er volgt natuurlijk wel een gelijkwaardige toeslag op de betaalde jaarpremie. Was de omzet 10 % minder, dan volgt restitutie. Achteraf bezien was de verzekering immers te hoog en krijg je geld terug."

Onderverzekering
"Een ondernemer moet zich realiseren dat hij, als de verzekerde som te laag is, zichzelf tegenkomt als er schade is. Want er wordt dan ook minder uitgekeerd. Onverstandig en vooral kortzichtig. Het gaat om een iets hogere premie die in geen verhouding staan tot het ongedekte deel van het schadebedrag."

"Kennis van zaken in de horeca is belangrijk,"zo vervolgt Van Ommen. "Dekt de polis ook milieuschade of bedrijfsschade bij sluiting door de overheid als je onderneming geplaagd wordt door kakkerlakken? Milieuschade werd tot Voor kort gedekt door de gewone aansprakelijkheidsverzekering. Maar nu niet meer.

De kosten van een verplichte sanering kunnen behoorlijk oplopen. Je moet er niet aan denken wat er na een brand gebeurt als er asbest tussen het puin aangetroffen wordt. En dekt de verzekering de bedrijfsstilstand als er Voor jouw deur 'zinloos geweld' gepleegd wordt en de boel tijdelijk dicht moet van de politie? Het zijn zaken die je gemakkelijk over het hoofd ziet, maar wel degelijk de moeite waard zijn om eens goed bij stil te staan."

 

.