actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

VVP 3 september 2003

 

Eurolloyd kraakt rampenwet /
Rechtshulp ramp Wilnis bij SRK gedekt

SRK Rechtsbijstand heeft de coördinatie op zich genomen van de rechtshulp aan rechtsbijstandverzekerden die het slachtoffer zijn van de dijkdoorbraak bij Wilnis.
De dijkdoorbraak in de wijken Veenzijde 1 en 2 heeft bij ruim 2.000 mensen schade veroorzaakt. SRK ontving eind vorige week al de eerste aanvragen voor rechtshulp. SRK zal in dit geval geen beroep doen op de polisuitsluiting 'natuurramp'.

Alexander van Voorst Vader, algemeen directeur SRK:
"Direct na de dijkdoorbraak hebben we contact opgenomen met onze collega's van een aantal andere rechtsbijstandverzekeraars om te komen tot coördinatie van de rechtshulpverlening. Ik houd rekening met de mogelijkheid dat de afwikkeling van deze schade complex wordt. In zo'n situatie is het verstandig om te kijken of er samengewerkt kan worden bij bijvoorbeeld het onderzoek naar de aansprakelijkheid van alle bij deze calamiteit betrokken partijen."
Of de schade vergoed wordt, is nog onzeker. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken heeft al wel laten doorschemeren dat de schade voor een deel kan worden vergoed als deze valt onder, de Wet Financiële Tegemoetkoming bij Rampen en Ongelukken. Ook Dijkgraaf De Bondt van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
heeft aangegeven dat gedupeerden een vergoeding moeten ontvangen.

Hans van Ommen, directeur Eurolloyd Verzekeringen Amsterdam, heeft er een hard hoofd in. "Is de schade in Wilnis groot genoeg of laat het Rijk de burgers weer in de waterkou staan?", zo vraagt hij zich af. Volgens Van Ommen hebben recente rampen en ongelukken bewezen dat de Catastrofe Risico Polis van Eurolloyd bestaansrecht heeft. De wet die in 1998 van kracht werd, is volgens Van Ommen namelijk volstrekt onduidelijk en keert bijna nooit uit.

"Waarom is die wet er eigenlijk als je daarin niet kan vinden wanneer je recht op schadevergoeding hebt? Waarom is er bijvoorbeeld niet een wet die duidelijk stelt dat de wet alleen schade dekt die je niet door middel van een schadeverzekering kan dekken? Dit voorkomt een hoop gezeur en dan weet tenminste iedereen dat hij zelf ook basisverzekering moet afsluiten wil hij recht hebben op een aanvullende vergoeding van de overheid als meer schade heeft dan de polis dekt. Nu sluiten alleen slimmeriken zo'n verzekering.

Met name als zij er door hun tussenpersoon op gewezen zijn dat de 'verzekering van de overheid' de schade weliswaar gratis dekt, tenzij het op betalen van schade
aankomt", aldus Van Ommen.

Van Ommen wijst er tenslotte fijntjes op dat een gezin al voor 125 euro een verzekering heeft die niet alleen alle schade tot 250.000 euro per gebeurtenis dekt, maar ook schade door terrorisme en rovers.

.