actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken

Jaargang: 1998, nummer: 05

Kritiek VVD en CDA op rampwet

Minister Dijkstal (VVD) van Binnenlandse zaken heeft van de Eerste-Kamerfracties van VVD en CDA scherpe kritiek ontvangen op diens voorstel voor een natuurrampenwet in geval van overstroming en aardbeving.

   De VVD twijfelt onder meer of de rechtsgrond van het wetsvoorstel wel overtuigend is.

De liberale senatoren vragen zich bijvoorbeeld af, of het overstromingsrisico niet gewoon verdisconteerd zal zijn in de prijs van huizen die gelegen zijn in rivierdalen. Indien daar inderdaad sprake van is, wordt het argument van solidariteit volgens de VVD twijfelachtig.

Ingreep

   "Als met dit wetsvoorstel de regel wordt bevestigd dat de Staat aansprakelijk kan zijn voor schaden die niet door de Staat zijn veroorzaakt, is er sprake van een tamelijk fundamentele ingreep in het recht", aldus de liberalen in een reactie op het wetsontwerp.

Volgens de Eerste-Kamerfractie zou zo'n forse ingreep in het recht alleen plaats mogen vinden na een degelijke analyse en een politiek debat, en niet op basis van 'emoties naar aanleiding van enkele recente rampen'.

Onzekerheid

   Het CDA wijst juist op de grote onzekerheid voor de burger, aangezien deze op basis van de nieuwe wet niet weet in welke mate er een uitkering zal volgen na een ramp.

Beide fracties verwijzen in hun reacties naar de 'Catastrofe Risico Polis' van Lugt Sobbe, aangezien op basis van de nieuwe wet niet uitgekeerd zal worden indien het risico 'redelijkerwijs' verzekerd had kunnen worden. Lugt Sobbe-directeur Hans van Ommen heeft de rampenwet van Dijkstal afgedaan als 'rampzalig'. De wet biedt in geen enkel opzicht zelfs maar de geringste vorm van zekerheid, aldus Van Ommen.