actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

VB Magazine: 6 maart 2003

 

Pieter van Rossum wint Eurolloyd Co-assurantie Award

Afgelopen maandag ontving Pieter van Rossum de eerste Eurolloyd Co-assurantie Award uit handen van Eurolloyd-directeur Hans van Ommen. Van Ommen heeft het initiatief genomen voor de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de co-assurantiemarkt in Amsterdam en meer in het bijzonder voor het in stand houden van persoonlijke contacten tussen sluiters/makelaars en acceptanten/Verzekeraars.
Een adviescommissie wees als eerste Pieter van Rossum aan, die vier jaar geleden de COBRA-groep oprichtte. COBRA verenigt jonge mensen die werkzaam zijn in de co-assurantie brand en eenmaal in de twee weken bij elkaar komen. De prijs is een miniatuur van de bronzen sculptuur 'Just in time'. Naast het certificaat, behorende bij de miniatuur van de sculptuur, ontving de winnaar een houten houder voor het bewaren van een lat die de herinnering aan deze eenvoudige anekdote symboliseert en de band tussen de marktpartijen naar de toekomst wil weerspiegelen. Het is de bedoeling dat de prijs jaarlijks wordt uitgereikt en dat steeds de naam van de winnaar wordt toegevoegd aan de houder van deze lat. Het kunstwerk 'Just in time' is te bezichtigen in de beursunit van Generali.

Beursgevoel
Het verzekeringsbedrijf zoals dat ter beurze in Amsterdam wordt uitgeoefend heeft een lange historie welke terug gaat naar het jaar 1611 toen voor het eerst een beursgebouw in gebruik werd genomen waarin makelaars en assuradeuren samenwerkten teneinde de verzekering van met name zakelijke belangen van ondernemers, handelshuizen en scheepseigenaren verzekerbaar te maken.

Eén van de vele anekdotes uit de lange historie van het beurswezen van de Amsterdamse assurantiebeurs is de anekdote over het 'boetegeld' dat de 'heeren makelaars en assuradeuren' verschuldigd waren indien zij het beursgebouw niet tijdig betraden. Tot rond de jaren 1930 was het namelijk gebruikelijk dat zij die ter beurze gingen, uiterlijk om 14.00 uur aanwezig waren. Dit met name met het doel de ter beurze door te brengen tijdspanne uitermate vruchtbaar te kunnen benutten, hetgeen slechts uitvoerbaar was indien men niet op elkaar behoefde te wachten. Na gedane zaken kon één ieder zijns weegs gaan: naar kantoor om de resultaten daarvan vast te leggen of door te geven per 'missive'. Nadat het bestuur van de beurs Van Berlage had vastgesteld dat bezoekers deze vuistregel steeds vaker aan hunne laars lapten. is besloten dat drastische maatregelen noodzakelijk waren: zij die te laat ter beurze verschenen wachtten een boete ten bedrage van 10 cent. Vervolgens is de portier van de beurs opgedragen tot inning van deze boete over te gaan. althans nadat hij tenminste 60 seconden voor klokslag 14.00 uur een duidelijke waarschuwing had doen uitgaan. De portier werd toegestaan zulks kenbaar te maken door voor hen die zich onvoldoende haastten aan te sporen tijdig ter plaatse te zijn door met een daartoe strekkende houten lat een zwiepende knal te effectueren via de deurpost van de toegangsdeur van het beursgebouw. Wie niet tijdig binnen was, werd nog slechts via de zijdeur toegang verschaft na betaling van de boete.

Net op tijd
Gewaarschuwd door genoemde zwiepende knal konden zij die bijna te laat waren, toch nog de trappen van de Beurs tijdig bereiken mits men zich voldoende inspanningen getroostte het gekeuvel te staken.

'Just in time'
Het tijdsbeeld van makelaars en assuradeuren die gehaast de trappen van de beurs van Berlage bestijgen na het horen van de laatste waarschuwing van de portier, is ooit zo treffend weergegeven door een betrokkene, dat dit tijdsbeeld is vastgelegd inde vorm van een bronzen sculptuur van 50 cm hoog. Naast mij kan deze anekdote alleen nog naverteld worden door Otto Bekouw, oud voorzitter van diverse aan de Amsterdamse Beurs verbonden verenigingen. John Verhagen kreeg van mij de opdracht zowel het ontwerp als de bronzen uitvoering daarvan voor zijn rekening te nemen. Hij gaf daaraan de naam 'Just in time' .

 

 

.