actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

PM DenHaag: maart 2002

 

Hans van Ommen :
‘Overheid kaapt steeds meer weg’

Door de Wet financiële tegemoetkoming bij rampen is voor verzekeraars van rampenverzekeringen moeilijk risico’s te spreiden. Een interview over de overheid als concurrent op de verzekeringsmarkt.

Het kabinet stelt 5 miljoen euro beschikbaar in een noodfonds voor bedrijven die getroffen zijn door de vogelpest. Is het positief dat de overheid burgers voor de zoveelste maal te hulp schiet?
Het geeft een verkeerd signaal af. Als de overheid .te pas en te onpas ad hoc wettelijke of andere regelingen bedenkt, zoals de Wet financiële tegemoetkoming bij rampen (WFT), is het dan vreemd dat ondernemers en particulieren gaan denken dat de overheid de lasten van collectieve schadeoorzaken voor haar rekening neemt? Met dergelijke regelingen smoort de overheid initiatieven van verzekeraars in de kiem en onttrekt steeds weer een essentieel onderdeel aan een bestaand verzekeringsproduct.

Het is net als bij een speldenkussen: als je steeds weer een speldje wegneemt, blijft er alleen maar een nutteloos minikussentje over. Het gevolg is dat ondernemers en particulieren het belang niet meer zien om een goede verzekering af te sluiten en zo valt het draagvlak weg voor een goed doortimmerde verzekering tegen schade door rampen.

Merken particulieren hier ook iets van?
De overheid keert uit met een bepaalde willekeur. Zij stelt na een ramp een commissie in, die het kabinet adviseert of de WFT van toepassing is. Getroffenen hebben pas achteraf zekerheid. Dat is de omgekeerde wereld: een verzekering moet iemand juist vóóraf zekerheid geven. In 2002 was er bijvoorbeeld een aardbeving in Limburg met een kracht van 4,8 op de schaal van Richter. Zwaarder dan de wettelijk voorgeschreven toekenningsregeling vereist. Dat minimum is 4,5 op de schaal van Richter. Toch werd er niet uitgekeerd, omdat de schade regionaal niet groot genoeg was. Dat vind ik volksverlakkerij. De hoge waterstand van de Maas vlak voor de verkiezingen van januari 2003 bezorgde wateroverlast bij een aantal mensen in Tegelen. Die kregen direct hun schadevergoeding toegezegd. Over willekeur gesproken!

De overheid gedraagt zich steeds meer als verzekeraar. Is dat geen ongelijke concurrentie?
Zeker. Want in principe is alles verzekerbaar voor de verzekeringsbranche, mits er voldoende draagvlak voor is. Maar nu de overheid steeds meer wegkaapt -wolkbreuken, overstromingen van rivieren en ook terrorisme -wordt spreiding van risico steeds moeilijker, waardoor het principe van verzekeren wordt ondermijnd. Oplossing kan zijn, als de overheid een bedrag uitkeert verminderd met de dekking die men bij een rampenverzekeraar had kunnen afsluiten. Dan pas wordt ook een premie betaald, waardoor kapitaalvorming ontstaat bij verzekeraars en bewustwording in de burgermaatschappij.

Vindt u dat in Nederland het systeem van verzekeringen goed is geregeld?
Naar mijn stellige mening moeten dingen als storm, aardbeving, terreur, overstroming of meteorietinslag, alleen voorbehouden zijn aan specifieke verzekeringsproducten. Die horen niet thuis in het lange rijtje van andere schadeoorzaken als inbraak, brand, waterlekkage en diefstal. Nu is dat anders. Binnen een standaard uitgebreide brandverzekering ben je ook verzekerd tegen schade door storm of een meteorietinslag. Dat is toch knettergek, de schade door een meteoriet kan enorm zijn. Dat kan een verzekeraar nooit betalen. Aardbevingen en overstromingen vallen niet binnen de standaard verzekering, terwijl beiden in Nederland ideaal te verzekeren zijn. Wij hebben goede huizen die best tegen een stootje bij aardbevingen kunnen en we hebben door het vlakke land minder schade door overstromingen dan vele andere landen met heuvels en dalen.

Na de terroristische aanvallen op de Verenigde Staten bleek hoe gevoelig deze aanvallen waren voor de verzekeringsbranche. Zijn de problemen van toen opgelost als nu een eventuele nieuwe aanval plaatsvindt?
In de verzekeringsbranche is duidelijkheid nodig. Volgens mij schort het daar nog aan. Als je de terroristische aanvallen van 11 september letterlijk definieert, vallen ze in feite eerder onder de definitie van een burgeroorlog. Prima, maar niet duidelijk. Ter illustratie. Als Greenpeace actie voert en ondanks goede bedoelingen een catastrofale ontploffing veroorzaakt, dan zou dat onder de definitie van terrorisme kunnen vallen. Is dat wel de bedoeling? Ik roep daarom alle betrokkenen op om snel concreet vast te stellen wat wel en niet onder terrorisme valt en welke schade dan wel en niet gedekt wordt door de nieuwe wettelijke regeling. (EQ)

 

 

 

.