actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

Het Verzekeringsblad: 30 mei 2003

 

OPMERKELIJKE OFFENSIEF VAN LLOYD’S UNDERWRITERS

Voor het eerst in haar lange geschiedenis heeft Lloyd's of London een symposium georganiseerd voor Europese makelaars en gevolmachtigden die door de jaren heen het vertrouwen van de Lloyd's Underwriters hebben verworven. Aangevoerd door Lloyd's Chairman Lord Peter Levene hebben diverse sprekers aan de genodigden duidelijk gemaakt dat Lloyd's Underwriters als nooit tevoren klaar staan om hen te voorzien van capaciteit voor het verzekeren van hun klanten.

Lloyd's Underwriters hebben in de voorgaande jaren lijdelijk moeten aanzien dat andere verzekeraars -mede dankzij gunstige beleggingsresultaten die op hun reserves werden gemaakt -in Europa konden concurreren met premietarieven. Omdat de resultaten van Lloyd's Underwriters altijd gemeten worden op basis van de technische resultaten (netto premie minus feitelijk schade), konden de Underwriters in Europa nauwelijks groei realiseren.

Nu vrijwel alle verzekeraars in Europa ernstig te lijden hebben van de negatieve gevolgen van dalende aandelenkoersen, is er sprake van een uitermate ernstige crisis die haar sporen op alle fronten zal doen voelen. Het aantal verzekeraars dat op de markt werkzaam zal kunnen blijven zal op korte termijn nog verder dalen. De overblijvende verzekeraars zullen hun tarieven aanzienlijk naar boven moeten bijstellen. Vanwege de eveneens sterk stijgende herverzekeringspremies, zullen de meeste verzekeraars ook moeten besluiten hun aandeel in risicodekkingen te verlagen of zelfs te beperken tot het eigen behoud.
Nu de marktomstandigheden voor alle "spelers" op de verzekeringsmarkt weer gelijk zijn geworden (technische resultaten zijn voor allen weer bepalend voor het eindresultaat) zijn de kansen voor de Lloyd's Underwriters gekeerd. De genodigden werden dan ook van harte opgeroepen actiever dan ooit gebruik te maken van de expertise die Underwriters hen kunnen bieden.

De omvang van de Lloyd's verzekeringsmarkt is nog nooit zo groot geweest als thans het geval is. En dat biedt deze makelaars een unieke uitgangspositie bij het verzekeren van zowel kleine als grote bedrijven. Zeker nu de capaciteit van andere verzekeraars zo sterk dalende is.

Selectief
Het zal zeker niet zo zijn dat Lloyd's Underwriters hun verzekeringscapaciteiten gemakkelijk of goedkoop zullen weggeven. Nieuwe makelaars die bij Lloyd's geaccrediteerd willen worden, zullen ook moeten voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die al gelden voor de reeds actieve kantoren. Ervaren buitenlandse makelaars die na verloop van jaren belangstelling hebben om rechtstreeks (dus na terzijdestelling van hun Lloyd's broker) zaken willen doen met Underwriters, kunnen desgewenst daartoe een aanvraag indienen. Dat heeft natuurlijk alleen zin als er sprake is van een omvangrijke en dagelijkse behoefte aan rechtstreeks contact met een of meer Underwriters op Lloyd's.

De invloed van de aandelenbeurs
Stuart Shipperlee, directeur Europa van AM Best (onderzoek naar de solvabiliteit van o.m. verzekeraars) presenteerde de uitkomsten van de meest recente onderzoeken. Daaruit werd duidelijk welke grote invloed de stijging van de aandelenmarkten hebben gehad op de resultaten van vrijwel alle verzekeraars.

En met name werd duidelijk welke catastrofale gevolgen de daling van de waarde van beleggingen thans hebben op dezelfde verzekeraars. Ook AM Best verwacht dat dit een aanzienlijke verschraling van het aanbod op de verzekeringsmarkt tot gevolg zal hebben.

Verschillende belastingsystemen
In twee opeenvolgende sessies werd ingegaan op de gespecialiseerde kennis van Lloyd's Underwriters bij het verzekeren van allerhande risico's en met name over de vraagstelling in hoeverre de grenzen in Europa open staan voor de dienstverlening in de verzekeringsbranche.

Alhoewel deze grenzen in feite niet meer bestaan voor makelaars en verzekeraars. blijft het een probleem dat de verschillende belastingsystemen (zoals assurantiebelasting) nog steeds grote verschillen vertonen. Ook de diversiteit van de rechtssystemen en de landelijke verschillen tussen voorwaarden en opmaak van polissen maken het vooralsnog niet altijd praktisch uitvoerbaar dat Lloyd’s Underwriters in London kunnen participeren op een ter plaatse te sluiten verzekeringsovereenkomst.
Met name om daarin te voorzien, heeft Lloyd's in de meeste landen een of meer makelaars of gevolmachtigden aangesteld die de feitelijke distributie van de verzekeringsproducten voor hun rekening nemen, waarbij rekening gehouden kan worden met de ter plaatse geldende voorwaarden en regelgeving.
Het aldus in de afgelopen jaren geselecteerde netwerk van makelaars en gevolmachtigden biedt Lloyd's Underwriters thans de mogelijkheid om binnen de hele EU adequate dienstverlening aan te bieden.

Gedragscode
Tijdens de zaaldiscussie werd door meerdere delegatieleden de zorg uitgesproken dat het door de jaren heen regelmatig voorkomt dat dubieuze (doorgaans insolvabele) makelaarskantoren polissen afgeven waarop Lloyd's als risicodrager wordt genoemd. terwijl daarvan in feite geen sprake is.
Mede daarom heb ik erop aangedrongen een internationaal erkende gedragscode te ontwikkelen, op basis waarvan consumenten en tussenpersonen kunnen vaststellen of en zo ja welke diensten een makelaar of gevolmachtigde namens verzekeraars zoals Lloyd's Underwriters mag aanbieden.

 

.