actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken

Jaargang: 1997, nummer: 15

Catastrofe Risico Polis komt Oost-Europa te hulp

Het is een idee van Lugt Sobbe-directeur Hans van Ommen, maar met name Lloyd's Underwriters trekken er hun portemonnee voor open: een donatie aan de overstroomde gebieden in Polen, Tsjechië en het Oosten van Duitsland.

   Van iedere gulden premie die sinds 1 januari 1997 is betaald of betaald gaat worden voor lopende en nieuwe Catastrofe Risico Polissen (de rampenpolis van Lugt Sobbe & Co), gaat er 50 cent naar het Rode Kruis voor hulp aan het rampgebied.

Lugt Sobbe kost het, gezien de premie-halvering, de helft van z'n courtage. Aan het eind van dit jaar zal de slotbetaling worden gerealiseerd, maar ondertussen heeft Lugt Sobbe beloofd om het verschuldigde bedrag alvast met voorschotten te voldoen 'in ronde bedragen van f 10.000 per keer'. Afgelopen week werd het eerste voorschot aan de hulporganisatie overgemaakt. Accountants van Moret Ernst & Young zullen de juistheid van de donatie controleren.

Directeur Van Ommen verwacht dat er in totaal tussen de 30.000 en 40.000 gulden afgedragen zal worden aan het Rode Kruis. "Het hangt er voor een deel van af wat de productie dit jaar voor ons in petto heeft."

Publiciteit

   Behalve een prijzenswaardige humanitaire actie is de aan de productie gekoppelde donatie een poging van Lugt Sobbe om de Catastrofe Risico Polis weer eens onder de aandacht te brengen.

Van Ommen: "Natuurlijk, ik kan het me niet permitteren om iedere keer op de voorpagina van de Telegraaf te adverteren zodra er zich ergens een overstroming voordoet. Zo'n overstroming kan ook hier in Nederland gemakkelijk plaatsvinden. Dat hebben we in het verleden gezien. Iedereen verwacht dat de overheid dan wel weer gaat inzamelen of dat er dan een nationale catastrofeverzekering zal bestaan. Dit laatste kunnen we vergeten. Die komt er niet".

"De schade die de inwoners van getroffen gebieden in Oost-Europa lijden, kan men doorgaans niet verhalen op een particuliere verzekering. De bevolking is afhankelijk van liefdadigheid en hulp van de overheid. In Nederland is het momenteel niet anders gesteld. Maar sinds 1994 is het in Nederland wel mogelijk om bij Lloyd's schade door rampen te verzekeren."

Volgens Van Ommen hebben inmiddels veel bedrijven en particulieren zich door middel van een Catatstrofe Risico Polis ingedekt tegen schade door wolkbreuken, inductie, overstroming, dijkbreuk en andere vormen van rampspoed.

Het Verbond van Verzekeraars is niet op de hoogte of ook andere verzekeringsbedrijven acties op poten hebben gezet voor financiële steun aan de rampgebieden. Er is in ieder geval nog geen collectieve actie in de maak, aldus het Verbond.

ING

   Diverse ING-onderdelen hebben inmiddels hulp aangeboden in het rampgebied. Zelf kreeg het concern ter plaatse ook natte voeten. In het gebied zijn zowel panden van NN Polen en NN Tsjechië als verscheidene kantoren van Bank Slaski (ING) ondergelopen. Hoewel deze kantoren in veel gevallen verzekerd zijn, worden medewerkers en klanten zwaar getroffen door de waterschade.

NN Polen heeft een donatie van f 60.000 gedaan, waarvan de helft gestort is in het nationale rampenfonds en de andere helft in een speciaal door NN opgericht fonds voor hulp aan klanten en tussenpersonen. NN Tsjechië maakte eenzelfde bedrag over naar een door NN beheerd noodfonds. Bank Slaski doneerde f 1 mln en ING Bank Warschau schafte in Nederland veertig pompen aan, die samen met de vijftien door Rijkswaterstaat uitgeleende pompinstallaties, naar Polen zijn gebracht door een Nederlands militair konvooi. Zodra het waterpeil begint te zakken zullen de pompen het achtergebleven water wegpompen.