actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

Assurantiemagazine: 5 maart 2003

 

NVJ bezorgd over dekkingsgat oorlogsverslaggevers
De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is zeer verontrust over het ontbreken van verzekeringsdekking voor journalisten in de Golf-regio als daar nucleaire, biologische en chemische wapens gebruikt worden.

Vanwege de 'jarenlange trouwe premiebetaling door bij voorbeeld de omroepen' bestaat er veel onbegrip bij de NVJ.

Desgevraagd reageert Hans van Ommen (Eurolloyd) : 'Het is een fantasie om te denken dat dit risico, het gebruik van massavernietigingswapens, verzekerbaar is.'

De NVJ heeft in het verleden de omroepen, kranten, persbureaus en tijdschriften opgeroepen om een onderling molestwaarborgfonds op te richten, maar dat ondervond weinig tot geen weerklank.

.