actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken

Jaargang: 2001, nummer: 22

NottOnott wordt Maatwerkpolis

Vergelijkingssite www.nottonott.nl, eind vorig jaar door tussenpersoon Lugt Sobbe gelanceerd als antwoord op Wellowell, is uit de lucht gehaald. De site wordt vervangen door www.maatwerkpolis.nl.

"NottOnott heeft zijn doel nu wel voldoende gediend en het is tijd voor iets anders", zegt Lugt Sobbe op de nieuwe site, die nog in de testfase verkeert. De site moet intermediair en consument helpen bij het zoeken naar het best passende verzekeringspakket. De bij NottOnott aangesloten tussenpersonen verhuizen mee naar de nieuwe site.

   Maatwerkpolis bevat onder meer een 'Maatwerkmodule' waarmee de bezoeker stapsgewijs naar het juiste product wordt geleid. Dat moet het intermediair tal van mogelijkheden gaan bieden. Lugt Sobbe-directeur Hans van Ommen: "Iedere tussenpersoon die aan het project deelneemt, kan de resultaten van zijn eigen maatwerkpolis beïnvloeden. Zo ontstaan dus talloze adviespakketten waarin iedere tussenpersoon zijn eigen invloed kan aanwenden". De ongebondenheid en onafhankelijkheid van de tussenpersoon komen volgens Van Ommen "nog sterker naar voren dan tot nu toe voor mogelijk werd gehouden".

Bibliotheek

NottOnott.nl wordt in de loop van volgende maand vernieuwd. De site wordt omgevormd tot een 'bibliotheek': een verzamelplaats voor bijzondere ervaringen van tussenpersonen. Een register van onderwerpen zal openbaar toegankelijk zijn, maar specifieke informatie komt uitsluitend beschikbaar voor het intermediair en met een (gratis te verkrijgen) toegangscode.

   "In de bibliotheek zal bijvoorbeeld ook informatie te verkrijgen zijn over ervaringen opgedaan bij behandeling van klachten bij het Klachteninstituut of bij de Raad van Toezicht en meer specifiek hoe te handelen indien een klacht wordt behandeld. Ook kan gedacht worden aan de beschrijving van omstandigheden die een tussenpersoon zijn overkomen en waarbij deze betrokken dreigde te raken bij criminele doelstellingen. Met andere woorden: een rijk geschakeerd paneel van informatie not otherwise availiable", aldus Van Ommen.