actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken

Jaargang: 1998, nummer: 06

Lugt Sobbe toont karakter op website

De eigenzinnige website van Lugt Sobbe & Co bevat een aantal hoogdravende teksten. Een verzekeringswereld zonder het Amsterdamse makelaarsbedrijf is bij wijze van spreken gedoemd om ten onder te gaan. Joost en Marenna valt het op dat de site geen e-mail mogelijkheid biedt. Dat is nou weer weinig indrukwekkend.

door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen

Lugt Sobbe & Co

www.lugtsobbe.nl

   Lugt Sobbe & Co presenteert zich sinds kort op Internet. De welkomstpagina toont een rijtje thema's op postzegelformaat en een knipperende button met 'Hot news'. De kat zit op het spek. Kijken dus. We belanden in een zes meter lang krantenartikel van 30 januari 1998, verstoken van hyperlinks. Oei! Een ongelukkig begin van de site. Een kunstrijdster die bij de revérence voor de jury struikelt. Gelukkig treffen we onderaan een Omhoog-button aan. Snel naar Home.

Op deze pagina tekst en uitleg over de opbouw van de site. Heel handig. 'Actueel Nieuws' is dan de eerstvolgende keuze in het rijtje bovenaan. Opmerkelijk is hier de button met Oud nieuws. Ze komen er tenminste eerlijk voor uit (waarom heet zoiets eigenlijk niet gewoon 'Ouds'?).

Risicovol

   Lugt Sobbe kiest een eigen koers. Net als bij de ontwikkeling van verzekeringsproducten, blijkt zij voor de invulling van de site een originele, en misschien ook wel risicovolle weg te kiezen.

Het eerste item onder 'Actueel Nieuws' brengt ons naar de site van het Verbond van Verzekeraars. We worden getrakteerd op een tekst van een jaar oud (maart 1997) via een apart opgestarte browser, waardoor onder meer de back-toets van de browser niet meer werkt. Het volgende item is van oktober 1997; de laatste twee vermeldingen bevatten geen datum. 'Radio en TV' verwijst naar items uit 1995. Geen beeld of geluid, maar teksten. Daar heb je nu echt niets aan.

Bij 'Historie' gaan we terug in de tijd; we lezen hoe het allemaal begon in 1835. Lezenswaardig, mooie citaten en foto's erin. Mag allemaal best. Maar laat de clichés achterwege: "Wij koppelen traditie aan innovatie".

'De Praktijk' geeft diverse items en onderwerpen die de praktijk van alledag van verzekeren illustreren. Er blijkt duidelijk uit wat Lugt Sobbe bedoelt als ze zegt: "We beginnen met verzekeren waar anderen ophouden". Als voorbeeld van de risicovolle beroepspraktijk van een journalist worden we doorverwezen naar de Telegraaf-site. Met een bericht van 28 juni 1996. We mogen zelf onze weg terugvinden. Per item vinden we een doorverwijzing naar productinformatie, voorwaarden en aanvraagformulier. Het bijzondere aan de aanvraagformulieren is dat ze kunnen worden gedownload in 'Adobe-Acrobat' formaat. Adobe is een standaard, langzaamaan mag men er van uitgaan dat de gebruiker het heeft geïnstalleerd op zijn systeem. Het maakt het mogelijk dat men een hoogwaardige 'kopie' van het oorspronkelijk aanvraagformulier lokaal kan printen, invullen en vervolgens terugfaxen naar Lugt Sobbe.

De pop-ups zijn levendig maar de links werken helaas niet altijd.

Lloyd's krijgt een prominente plaats binnen de site. Het waarom is aanvankelijk niet helder, het is afhankelijk van de volgorde waarin je de site leest. Even later blijkt dat Lugt Sobbe 'Lloyd's Correspondent' is.

'Lloyd's' licht toe dat "Lloyd's of London altijd één van de meest vooruitstrevende verzekeraars geweest is. Samen met haar netwerk van Correspondenten en Gevolmachtigden zal Lloyd's ook in de toekomst voor u klaar staan teneinde alle mogelijke verzekeringstechnische problemen op te lossen.

Bij 'Uitleg van de site' ontvangen we heldere instructies over hoe we aanvraagformulieren en polisvoorwaarden kunnen downloaden en printen.

Bij 'Producten' een lijst met uitlopende polissen als Regenpolis, Elfstedentocht (risicodekking: vergoeding van kosten nodig voor vervroegde terugkeer uit het buitenland teneinde de Elfstedentocht bij te wonen, danwel de reis te annuleren) maar ook kidnap, afpersing en recall-polis, de carrière stop-polis, en vele anderen. Elk met een apart op te roepen toelichting (verschijnt lang niet altijd), polisvoorwaarden en aanvraagformulier.

Conclusie

   Wat ons nu eerst opvalt, is dat er geen enkele poging wordt ondernomen ons in contact te brengen met een tussenpersoon van Lugt Sobbe. Waar zitten ze? Of, nog vileiner, zijn ze er wel?

De juiste omschrijving voor het geheel is misschien: een karaktersite. Het zijn vlerken, daar bij Lugt Sobbe, en ze schamen er zich helemaal niet voor. Dat is nu ook het leuke van ze. 'Neemt u van ons aan: wie ons niet kent, heeft geen verstand van verzekeringen'. Wie een web-site heeft zonder e-mail-mogelijkheid heeft geen verstand van Internet, zeggen wij dan.

"Want wij zijn gewoon wereldberoemd in heel Nederland als het gaat om de verzekering van risico's die andere verzekeraars niet willen of niet kunnen verzekeren."

De producten zijn aanmerkelijk creatiever dan de site zelf. Maar toch, de site geeft een duidelijke indruk van wat Lugt Sobbe is en waar zij voor staat. Dus dat is gelukt.

Wekken ze vertrouwen? Wél als je de site grondig leest. Dan zie je dat Lugt Sobbe is aangesloten bij NVA, NVGA en VNAB, en dat - als je reden tot klagen hebt - er geluisterd wordt naar erkende klachteninstituten.