actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

VVP: mei 2003

 

Hans van Ommen lanceert gedragscode Geida
Hans van Ommen, directeur van Eurolloyd Verzekeringen en Lugt Sobbe & Co, pleit er voor, dat bedrijven die ten behoeve van het intermediair optreden als externe dienstverleners een gedragscode hanteren die te vergelijken valt met de Gidi. Zelf heeft hij daartoe het voortouw genomen met de Geida, de Gedragscode externe intermediaire dienstverleners in het assurantiebedrijf.

"Waar de Gidi zich uitsluitend richt op het verstrekken van informatie aan de particuliere consument, sluit deze op geen enkele wijze aan op de dienstverlening waaraan assurantietussenpersonen behoefte hebben als zij gebruik maken van een externe intermediaire dienstverlener zoals beursmakelaars die in hun opdracht werken ('placing brokers'), gevolmachtigde agenten en bijvoorbeeld intermediaire aanbieders van financiële producten", aldus Van Ommen. "De Geida schrijft voor waaraan externe intermediaire dienstverleners in het assurantiebedrijf minimaal aan dacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van assurantietussenpersonen waarmee wordt samengewerkt bij het onderbrengen van verzekeringen voor klanten van deze tussenpersonen."

Van Ommen hield zijn pleidooi tijdens een bijeenkomst van de Sectie Midden- en
Kleinbedrijf van de NBVA, vorige week woensdag in Vianen, waar hij als spreker optrad over het thema 'Moeilijk verzekerbare risico's. Hoe nu verder?'
Daarbij gaf hij aan dat een beperkt aantal beursmakelaars zich blijft profileren als dienstverlener aan het assurantie intermediair en dat ook een aantal gevolmachtigde bedrijven zich hierin heeft gespecialiseerd.

Zelf werkt Eurolloyd met ruim 2.000 tussenpersonen samen.
"Het intermediair staat bij het inschakelen van een externe dienstverlener voor een aantal belangrijke keuzes", zegt Van Ommen. "Bij welke verzekeraar brengt de beursmakelaar of de gevolmachtigde de zaken onder, welke zekerheid biedt hij de tussenpersoon via zijn gedragscode, hoe staat het met de solvabiliteit van de dienstverlener zelf, informeert hij de tussenpersoon wanneer verzekeraars hun aandeel in de polis opzeggen en hoe lang wacht de dienstverlener met te melden of hij erin geslaagd is een opgezegde verzekering elders onder te brengen?"
Al deze aspecten heeft Van Ommen in zijn gedragscode ondergebracht. De dienstverlening richt zich er op om in samenspraak met het door de klant aangestelde intermediair te bemiddelen bij het tot stand brengen van verzekeringen die qua aard of omvang niet of niet gemakkelijk kunnen worden afgesloten of voortgezet bij een verzekeraar. Wat het intermediair van de externe dienstverlener mag verwachten en omgekeerd staat nauwgezet omschreven, evenals de verschillende wijzen waarop premiebetalingen kunnen plaatsvinden. De relatie met verzekeraars en de wijze waarop Eurolloyd beloond wordt ontbreken niet, terwijl de financiële gegoedheid van Eurolloyd en Lugt Sobbe & Co. Holding blijkt uit de kerngegevens van de jaarverslagen van de afgelopen jaren. Voorzien van een accountantsverklaring. De complete tekst van de gedragscode kan worden gelezen en gedownload via www.eurolloyd.nl.

Van Ommen: "Wij zijn erg nieuwsgierig wie ons navolgt. Men mag onze tekst vrij gebruiken, bewerken of aanpassen naar behoefte. Het maakt ons niet uit. Het gaat
er om dat assurantietussenpersonen die van onze diensten gebruik maken, weten waarop ze mogen rekenen en waarop ze ons mogen afrekenen." .

 

.