actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken

Jaargang: 2001, nummer: 13

Lugt Sobbe komt met Lloyd's Huwelijksdagverzekering

Waar enkele maatschappijen al jaren een bruiloftspolis kennen die vooral een annuleringskarakter heeft, introduceert Lugt Sobbe nu een uitgebreide versie: de 'Lloyd 's Huwelijksdagverzekering'. De polis biedt niet alleen dekking in de situatie dat de huwelijksdag moet worden uitgesteld, maar ook een kapitaaluitkering als bruid of bruidegom binnen een periode van vierhonderd dagen overlijden of blijvend invalide raken.

De bruiloftspolis van Lugt Sobbe kan uitsluitend via internet worden gesloten, maar dat wil niet zeggen dat het intermediair buiten spel wordt gezet. Nadrukkelijk wordt gesteld, dat de polis wordt toegezonden "via de assurantie-adviseur die onze vennootschap in uw regio vertegenwoordigt". De aanstaande echtelieden kunnen ook aangeven dat zij de polis willen ontvangen via een bij hen bekende tussenpersoon.

   Het intermediair kan overigens wel een rol spelen in de werving voor de Lloyds's Huwelijksdagverzekering. Indien de tussenpersoon weet krijgt van een aanstaand huwelijk, kan hij/zij het bruidspaar per e-mail een waardecheque van Euro 45 (fl. 100) sturen. De betreffende korting wordt dan genoten, als het bruidspaar bij de internetaanvraag van de polis het nummer van de waardecheque invult.

   In het bericht waarin de tussenpersoon de waardecheque aanbiedt, wordt opgemerkt dat dit een vrijblijvend initiatief is. "Besluit u de Lloyd's Huwelijksdagverzekering te sluiten, dan zijn voor ondernemingen als de onze daaraan géén inkomsten verbonden. Wij benadrukken dat wij u deze service geheel vrijblijvend aanbieden", zo staat er letterlijk. Volgens het marketingplan achter deze verzekering is het de bedoeling om tegen het einde van het eerste huwelijksjaar het bruidspaar warm te maken om een offerte aan te vragen voor een doorlopende 'Carrière Stop Polis'.

Vier rubrieken

De bruiloftspolis kent vier rubrieken. Rubriek A is de evenementendekking. Indien de bruiloft geen doorgang kan vinden als gevolg van een in de polisvoorwaarden gedekt evenement, is er tot Euro 12.500 (fl. 27.546) dekking. Bij de annuleringsgronden moet vooral worden gedacht aan ernstige ziekte of overlijden van een van de direct betrokkenen, maar ook zaken als het afbranden van de feestzaal, een natuurramp of nationale rouw.

   Rubriek B is een typisch Lugt Sobbe-element: een regenverzekering. Er wordt een vast bedrag van Euro 500 (fl. 1.100) uitgekeerd, indien op het meest nabijgelegen KNMI-weerstation wordt vastgesteld dat tijdens de fotosessie die op de dag van de huwelijksvoltrekking heeft plaatsgevonden, 1 millimeter regen of meer neerslag is gevallen gedurende een vooraf door het bruidspaar gekozen periode van zestig minuten (heel uur).

   Vanaf het moment van sluiten van de polis tot op de eerste huwelijksverjaardag (gemakshalve een periode van 400 dagen) bestaat er tevens voor de echtelieden een dekking in geval van blijvende invaliditeit (Rubriek C) of overlijden (Rubriek D). Het verzekerde bedrag is Euro 50.000 (fl. 110.000).

   Rubriek C geldt voor elk van de echtelieden, in die zin dat als beiden worden getroffen door blijvende invaliditeit twee keer een bedrag wordt uitgekeerd. Bij blijvende invaliditeit gaat het om invaliditeit die groter is dan 70% op grond van de AMA-normen. Niet alleen ongevallenrisico's zijn gedekt, maar ook invalide worden als gevolg van ziekte.

Als een bruidspaar de verzekering sluit, wordt deze van kracht per de datum waarop dertig dagen resteren voor de voltrekking van het huwelijk. Dat is - naar keuze van het bruidspaar - of de datum van het burgerlijk huwelijk of die van het kerkelijk huwelijk.

   De verzekering kost standaard Euro 480(fl. 1.060) inclusief poliskosten en assurantiebelasting. Door het gebruik van de via het intermediair ontvangen (of daar aan te vragen) waardecheque, kan fl. 100 korting worden geboekt.

Valt de fotosessie in het water, dan krijgt het bruidspaar fl. 1.100 uitgekeerd.