actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken

Jaargang: 2001, nummer: 06

De favoriete sites van Hans van Ommen (Lugt Sobbe)

Lugt Sobbe-directeur Hans van Ommen staat bekend om zijn affiniteit met internet. Sites als www.nottonott.nl getuigen daarvan. Hij beschouwt internet als een internationale encyclopedie 'Van Alleman voor Alleman'. Een rondje langs zijn favoriete sites.

www.llplimited.com/

Ik begin de werkdag altijd met de website van Insurance Day. Zo stel ik mij van dag tot dag op de hoogte van het meest actuele nieuws in de internationale verzekeringswereld. Een aanrader voor iedereen die een beetje op de hoogte wil blijven van wat ons te wachten staat.

www.dbnederland.com/

Dit is handelsinformatie in 'optima forma'. Dun & Bradstreet biedt essentiële informatie over de stand van zaken bij ondernemingen waarover u meer wenst te weten. Is men wel solvabel? Wie staat er in feite aan het roer van die zaak? Zijn de oprichters ook betrokken bij andere bedrijven? Het staat allemaal in de site van Dun & Bradstreet onder 'Handelsinformatie'. Het is veelal schokkend om te moeten vaststellen dat ogenschijnlijk gezonde ondernemingen (ook in het verzekeringsintermediair) soms nauwelijks of geen solvabiliteit bieden.

www.omnipolis.nl

Tussenpersoon die niet vergeet adviseur te zijn. Deze site zou ik willen tippen omdat de initiatiefnemer hier op een - naar mijn mening- intelligente wijze is omgegaan met de mogelijkheden die internet aan assurantieadviseurs biedt. Opvallend hierbij is dat men zich klaarblijkelijk goed heeft gerealiseerd dat de consument op de site veel informatie moet kunnen vinden, terwijl men de adviesfunctie van het back-office nadrukkelijk blijft promoten.

www.m2l.nl/

Bedrijfsruimten zijn vaak zo saai. Daarom attendeer ik de lezer op M2L.nl. Initiatiefnemer is een goede zeilvriend van mij Hennie van den Boogert en hij heeft van zijn beroep zijn hobby gemaakt. En dat kan verrassende ontwikkelingen tot gevolg hebben. Hij noemde zijn bedrijf M2L en hij doet met verf wat slechts weinigen aandurven.

www.wiezoektwie.nl

Een initiatief dat wij inmiddels volgaarne ondersteunen. Want hoe vaak komt het niet voor dat je iemand zo graag weer eens zou ontmoeten,maar waarvan je het adres niet meer hebt. Wat de mormonen zo graag doen met betrekking tot de geboorteregisters, kan op deze site gedaan worden: een register van vrienden die elkaar zoeken.

www.boktor.nl/

Wij hadden eens last van vliegjes in huis. Niemand begreep waar al die beestjes vandaan kwamen. Wij dachten aan larven van boktorren.Via www.startpagina.nl gezocht en gevonden: de site over boktorren. Ik kan een ieder aanraden om deze site eens te bekijken. Ik verklap hier niets, maar u zult verrast zijn en u zult menigeen voortaan snel kunnen melden welk beestje overlast veroorzaakt. Overigens: na een speurtocht bleek dat de vliegjes in huis veroorzaakt waren door een zakje hapklare brokken voor paarden. Leuk als je dochter zoiets in haar speelgoedkastje bewaart.