actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken

Jaargang: 1997, nummer: 05

Lugt Sobbe verzekert familiebedrijven tegen overlijden

De Amsterdamse assuradeur Lugt Sobbe & Co heeft een verzekering ontwikkeld die de financiële gevolgen voor de successierechten opvangt bij overlijden van de directeur-eigenaar van een familiebedrijf.

   De successiebelasting kan oplopen tot 27% van het totale geërfde vermogen, en de liquiditeit van een onderneming aantasten. De overlijdensverzekering werkt met een vaste jaarpremie over een periode van tien jaar. Per f 100.000 kapitaal bedraagt de jaarpremie voor een vrouw tot en met 29 jaar f 129; vrouwen van 55 betalen f 1.110. Mannen zijn duurder uit. Hun premie varieert van f 166 voor 29-jarigen en jonger tot f 1.659 voor 55-jarigen. De eenmalige poliskosten bedragen f 15. Er zijn geen vaste opslagen of toeslagen.

Als de verzekering via het bedrijf wordt afgesloten, is de premie fiscaal aftrekbaar. De uitkering is belast tegen de vennootschapsbelasting van 35%. Indien de verzekering op naam van de nabestaanden is afgesloten, is de premie niet aftrekbaar en de uitkering onbelast.