actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken

Jaargang: 2000, nummer: 108

Lugt Sobbe biedt bijzondere dekking EK-vandalisme

Lugt Sobbe haakt in op de angst onder het publiek dat het EK Voetbal op plekken buiten de 'speelsteden' tot vandalisme leidt. Dat geldt met name voor de plaatsen waar de teams tijdelijk hun domicilie hebben gevonden. Omdat het sluiten van individuele polissen economisch onuitvoerbaar is, heeft Lugt Sobbe bedacht dat tussenpersonen ten bate van hun klanten met een opstalverzekering een collectieve vandalismepolis sluiten. Er geldt een se-cundaire dekking tot maximaal 1% van de verzekerde herbouwwaarde. Bij een gemiddelde portefeuille (500 woningen en 50 bedrijfsgebouwen) bedraagt de premie circa ƒ 2.645. De tussenpersoon kan 'scoren' bij zijn verzekerden door in een mailing of ad- vertentie op het sluiten van de polis te wijzen. De speelsteden zelf zijn uitgesloten.