actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken

Jaargang: 1997, nummer: 02

Catastrofe Risico Polis succesvol

Lugt Sobbe & Co toont zich tevreden over de Catastrofe Risico Polis, die het volmachtkantoor twee jaar geleden introduceerde. De verzekering dekt schade die niet door andere verzekeringen wordt gedekt.

   De vrees dat alleen bedrijven en particulieren langs de grote rivieren en langs de zeewering een vrijwillige rampenverzekering zouden afsluiten blijkt ongegrond. Dit is deels vermeden door de indeling van Nederland in risicogevoelige en minder risicogevoelige regio's.

Zaken die de Catastrofe Risico Polis dekt zijn onder meer schade als gevolg van overstromingen door buiten de oevers tredende rivieren of gesprongen waterleidingen, bomaanslagen, opgravingen van explosieven, schade door plaatselijke wolkbreuken of kruiend ijs en letselschade door medische fouten. Sinds kort is ook hagelschade als gevolg van hagelstenen groter dan twee cm gedekt.