actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

Admodum: 7 2004

 

Een geluk bij een ongeluk

U gaat het ziekenhuis in voor een operatie aan uw linkerhand. Maar als u na de operatie wakker wordt, blijkt uw rechterhand er af te zijn gehaald. Dit soort horrorverhalen hebben we allemaal wel eens gehoord. En we denken allemaal dat het óns niet zal overkomen. Maar ook dokters maken fouten en jaarlijks overkomt het duizenden mensen dat een medische fout blijvende gevolgen heeft voor het gebruik van een arm of been, het gehoor, de spraak of de hersens. Dan kunt u het ziekenhuis aansprakelijk stellen, maar iedereen weet hoe lang een juridische strijd kan duren.

Stel dat u tijdens een wandelingetje na de operatie ten val komt nabij een trap in het ziekenhuis met als gevolg een blijvende invaliditeit of nog erger: u komt te overlijden ! Kan je dat het ziekenhuis verwijten ? Tegenwoordig kunt u zich verzekeren tegen dergelijke schades, waardoor u in ieder geval een uitkering ontvangt, ongeacht wiens schuld het was.De Patiënten risico Polis van Eurolloyd Verzekeringen is de enige verzekering in Nederland waarmee u zich kunt verzekeren tegen zulke ‘ongelukken’ binnen het ziekenhuis.

Het gaat er daarbij niet om of de medische misser of het ongeluk iemand te verwijten is. Ook als het vermijdbaar was of werd veroorzaakt door uw eigen schuld, is de schade gedekt. Alleen als de invaliditeit of het overlijden niet te vermijden was, keert de polis niet uit. Dat kan gebeuren als je b.v. een ongeluk hebt met de auto en als gevolg daarvan treedt een verlamming op of moet een lichaamsdeel worden afgezet. Dat kan door opname in een ziekenhuis niet worden voorkomen: die schade is onvermijdelijk. Maar als u slechts een vleeswond oploopt en de arts snijdt tijdens de operatie een zenuw of een pees door met als gevolg een blijvende invaliditeit, dan keert Eurolloyd wel uit. Bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit ontvangt u een deel van het verzekerde kapitaal.

Onderzoeksrapport
Voordeel van deze verzekering is ook dat u zich niet in een langdurige juridische procedure hoeft te storten om te weten te komen wat er eigenlijk is gebeurd en wat de gevolgen daarvan zijn. Eurolloyd laat direct een onderzoek instellen door externe medische deskundigen en dat is vervolgens de basis voor het toekennen van uitkeringsrechten. U weet dan ook hoe de vork in de steel zit. Als er sprake is van wantoestanden tijdens de behandeling in het ziekenhuis, dan kan de verzekerde het rapport zo doorzenden aan de bevoegde instantie van de overheid. Wilt u het ziekenhuis dan aansprakelijk stellen om een extra schadevergoeding te krijgen, dan is dat uw eigen keuze. Na betaling van een uitkering aan de verzekerde of de nabestaanden, is de zaak voor Eurolloyd afgedaan: zij kan uitkeringen niet op het ziekenhuis verhalen omdat het een kapitaalsverzekering betreft die u zelf heeft afgesloten.

Familie en vrienden via één polis gedekt
De verzekering werkt als volgt : U sluit de verzekering af via internet (www.eurolloyd.nl/patientenrisicopolis). De polis ontvangt u via de verzekeringsadviseur van uw keuze en verzekeraars (Lloyd’s of London) weten dan hoe hoog de dekking moet zijn en wie de premie zal betalen. Belandt één van uw familieleden of vrienden in het ziekenhuis, dan kunt u de verzekering via internet in werking stellen voor deze persoon. Is er sprake van een spoedopname (bij voorbeeld als de persoon na een ongeval per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht) dan moet u binnen 24 uur beslissen of u de verzekering in werking wil stellen. De premie wordt per dag in rekening gebracht met een minimum van 10 dagen. Maakt u nooit gebruik van de Patiënten Risico Polis, dan krijgt u de voorschotpremie voor 10 dagen dekking gewoon terug. U bepaalt dus vooraf hoe hoog de dekking is en dan weet u ook wat de polis u zal kosten als u er gebruik van maakt.

Eurolloyd Verzekeringen - Amsterdam Gevolmachtigden van Lloyd’s of London

 

.