actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken


woensdag,
27 juni 2001


Polisje voor aardbevingen en kruiend ijs

HEERLEN - Na de aardschok van zaterdag in Voerendaal zitten veel huiseigenaren met schade. De overheid vergoedt niks, de verzekering evenmin. Eén verzekeraar in Nederland doet het wel. Bij diens aarbevingpolis is schade als gevolg van bliksem en wolkbreuk inbegrepen.

U bestuurt een kustgemeente, maar vreest de dag waarop vier volwassen potvissen zullen aanspoelen? Geen nood. Voor jaarlijks 750 gulden per kilometer kustlijn vergoedt verzekeraar Lugt Sobbe & Co alle opruimkosten.

Bungalow geboekt in Nederland, maar bang dat zware plensbuien uw vakantie gaan vergallen? Bel Lugt Sobbe. Het verzekeringskantoor biedt u een aantrekkelijk polisje dat bij een totaal verregende week 500 gulden netto uitkeert.

Elfstedentocht, bosbranden, terrorisme, watersnood, aardbevingen: wat verzekert Lugt Sobbe eigenlijk niet? "We berekenen de risico's en kijken of we daar een polis bij kunnen bedenken," zegt directeur Hans van Ommen van het Amsterdamse verzekeringskantoor. "Eigenlijk werken we dus net als andere verzekeraars. Maar waar anderen stoppen, gaan wij door."

Van Ommen is trots dat hij de enige in Nederland is die sinds 1994 een verzekering tegen aardbevingen aanbiedt. Deze Catastrofe Risico Polis is ondergebracht bij het Engelse verzekeringsconcern Lloyd's. Voor 250 gulden per jaar bovenop de normale inboedelpolis vergoedt Lloyd's alle schade tot een maximum van 250.000 gulden. De verzekering dekt tegelijk de schade aan de opstal die is veroorzaakt door overstromingen, wolkbreuken, kruiend ijs of een atoomkernreactie. Wel wordt de basispremie hoger naarmate de risico's groter worden in het gebied van de bewuste woning. Van Ommen: "Woningen in Zuid-Oost Limburg, Roermond en omgeving en in de Peel betalen bijvoorbeeld 25 procent meer." Maar dat is eigenlijk niks, meent de ondernemer. Wie met de aardbeving zaterdagochtend in Heerlen en Voerendaal zijn schoorsteen van het dak zag vliegen en nu met scheuren in de gevel zit, heeft al snel voor duizenden guldens schade. "Deze kosten hadden wij vergoed."

De grote verzekeraars in Nederland piekeren er niet over de inboedelpolissen uit te breiden met dekkingen tegen aardbevingen of overstromingen. "Er is geen verzekering voor te maken, omdat het zo onvoorspelbaar is," zegt woordvoerder G. Kloosterboer van het Nederlands Verbond van Verzekeraars. Waarom het in veel Europese landen wel kan of, zoals in België, een natuurrampenverzekering zelfs verplicht is, weet Kloosterboer niet. Hij wijst erop dat sinds 1998 de Wet Tegemoetkoming Schade door Rampen en Ongelukken van kracht is.

De wet keerde in 1999 geld uit aan gedupeerde boeren in het Westland die door een wolkbreuk waren overvallen. Op deze wet kan bij een aardbeving pas een beroep worden gedaan als deze een kracht heeft van 4,5 op de schaal van Richter. De aardschok van zaterdag had een kracht van 3,9. Bovendien moet volgens de richtlijnen de openbare orde ernstig verstoord zijn geweest en moet het gebied in zijn geheel economisch zwaar getroffen zijn.

Van Ommen noemt de wet 'grote volksverlakkerij'. "In feite komt die regeling pas in zicht als heel Heerlen plat ligt. Alle minder zware schade vergoedt het Rijk niet. Daar draaien de mensen zelf voor op." Volqens wethouder Jos van Rey van Roermond is de regeling helemaal zo slecht nog niet. Als Tweede Kamerlid maakte Van Rey zich na de aardbeving in Roermond (1992) sterk voor een schaderegling bij natuurrampen. Na veel politiek geharrewar kwam deze regeling er pas in 1998 met de Wet Tegemoetkoming Schade door Rampen en Ongelukken. "De gedupeerden van de wolkbreuk hebben er tot nu toe een beroep op kunnen doen en ook voor gedupeerden van Enschede ziet het ernaar uit dat er geld komt. Ik ken de exacte schade in Heerlen en Voerendaal niet, maar ik krijg de indruk dat die relatief klein is. Helaas hoort dat tot het eigen risico van mensen."

Directeur Van Ommen zegt op dit moment tweeduizend 'catastroferisico verzekeringen' in Nederland te hebben afgesloten. Hij vermoedt dat ongeveer een kwart van deze polishouders in Zuid-Limburg woont. " ik zit nu op mijn vakantieadres en kan het niet overzien, maar ik vermoed dat we een flink aantal schademeldingen zullen binnenkrijgen." Dat wordt betalen dus? "Ja, maar we hebben zestienduizend bedrijven verzekerd tegen brandschade. U denkt toch niet dat daar nooit ergens een brand uitbreekt?"