actueel nieuws terugklik om pagina af te drukken

Amsterdam, 13 oktober 2005

Geachte heer, mevrouw,

Alhoewel wij u onderstaande mededeling op 12 oktober per e-mail toezonden, willen wij niet nalaten e.e.a. ook schriftelijk ter kennis te brengen aan u en uw medewerkers.  

LET OP UW ZAAK! Momenteel presenteren zich diverse partijen in de markt die hun diensten ook aanbieden bij het intermediair. Aanleiding voor ons om u te herinneren aan de kwaliteitsnormen die voor Eurolloyd vanzelfsprekend zijn.  

Eurolloyd is reeds vele jaren een zakenpartner waarop u kunt bouwen. Onze organisatie is transparant en kent geen ingewikkelde constructies met talrijke vennootschappen. Eurolloyd voldoet tevens aan de navolgende kwalificaties :  

 1. Wij doen geen zaken "rechtstreeks" dus staan uitsluitend ten dienste van de klanten van het aangesloten intermediair.
 2. Op onze website treft u onze Specifieke Gedragscode aan, die zich richt op de samenwerking met intermediairs.
 3. Eurolloyd maakt ter zake van co-assurantie uitsluitend gebruik van verzekeraars of gevolmachtigden die zijn aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs.
 4. Balans en V & W rekening voorzien van een accountantsverklaring, afgegeven door een Registeraccountant.
 5. Transparantie t.a.v. de solvabiliteit (jaarlijkse publicatie van de jaarcijfers van Eurolloyd en Lugt Sobbe Holding via de website : www.lugtsobbe.nl ).
 6. Omtrent de reputatie van Eurolloyd kan bij ten minste de 20 grootste verzekeraars in Nederland een referentie worden verkregen aangaande de reputatie en de gezonde financiele achtergrond.  

EUROLLOYD IS VOORTS

 1. Lid van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (sectie makelaars).
 2. Lid van de V.N.A.B. (sectie verzekeraars/GA).
 3. Lid van de N.V.A. sectie makelaars in assurantiën ter beurze.
 4. Registermakelaars in Assurantien R.M.i.A.
 5. Lid van de N.V.G.A.
 6. Ingeschreven in het Register van Lloyd's of London: www.lloydsbrokers.org.

Wij spreken de hoop uit u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

H.B. van Ommen                                   
Directeur Eurolloyd Amsterdam