actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

Assurantie Magazine : oktober 2005

 

NASSAU VERZEKERINGEN STOP MET VERZEKEREN VAN HORECABEDRIJVEN
Nassau Verzekeringen stopt met het verzekeren van horeca-bedrijven. De al jaren negatieve resultaten op de horeca-portefeuille zijn de reden voor de drastische maatregel. "Eerder genomen maatregelen' zoals het verlagen van de limieten, stoppen met een aantal risico's, aanscherpen rvan de voorwaarden en het verhogen van de premies hebben onvoldoende effect gehad op de loss-ratio", aldus woordvoerder Edwin Koot. "Die loss-ratio was over de afgelopen vier jaar gemiddeld 100%. Over de exacte verliezen doen we geen uitspraken, maar het loopt in de vele miljoenen", aldus Koot.

Cocktailpolis
Nassau Verzekeringen verzekert al dertig jaar horecabedrijven en vijfjaar geleden werd de zogeheten 'Cocktailpolis' op de markt gebracht. "Wij hebben toen in vrij korte tijd een plek in de horecamarkt veroverd. Omzettechnisch liep het goed", aldus Koot. Het stoppen van de horeca" tekening betekent dat ongeveer 130 tussenpersonen gezamenlijk enkele duizenden polissen moeten oversluiten naar andere verzekeraars. Volgens Koot moet dat geen al te groot probleem zijn. "Er zijn diverse partijen in de markt die de horeca graag willen tekenen." "Nassau realiseert zich dat het een vervelende boodschap is voor de tussenpersonen waarmee zij samenwerkt. De tussenpersonen krijgen de beschikking over alle inspectierapporten en schadestatistieken. "Dat moet het oversluiten vergemakkelijken", aldus Koot.

Vorstelijk aanbod
Eurolloyd-directeur Hans van Ommen is één van de makelaars die in de markt is om de portefeuille van Nassau over te nemen. "We hebben geprobeerd aan te bieden om de hele portefeuille over te nemen, maar dat wilde Nassau niet. We willen nu voor deze polissen een verkort aanvraagformulier hanteren in combinatie met een kopie van het originele aanvraagformulier dat aan de opgezegde polis ten grondslag ligt. Nassau heeft het intermediair toegezegd beschikbare rapportages ter hand te stellen. Op basis van deze gegevens kan Eurolloyd snel een offerte aanbieden", aldus Van Ommen. " Aangezien deze werkwijze een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengt, ontvangt het intermediair gedurende het eerste verzekeringsjaar een afsluitprovisie van 25% over de eerste verzekeringstermijn (kwartaal of jaarpremie) bij vijfjarige contracten", aldus Van Ommen, die spreekt van een "vorstelijk aanbod". De horecaportefeuille van Nassau zou volgens Van Ommen onder een "100% Lloyd’s- dekking" vallen.

 

.