actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

Assurantie Magazine : september 2005

 

evenementenpakketEvenementenpolis van Eurolloyd
Eurolloyd heeft begin deze maand een Evenementenpakketpolis geïntroduceerd. Deze verzekering omvat niet alleen dekking voor de aansprakelijkheid tijdens een evenement, maar bijvoorbeeld ook de aansprakelijkheid van ingeschakelde verkeersregelaars. Verder kan onder de polis ook werkgeversaansprakelijkheid ten opzichte van vrijwilligers (onder wie verkeersregelaars)worden gedekt.

Als service voor het intermediair en andere belangstellenden is op www.evenementenpakketinfo is veel informatie verzameld over het beleid van de (gemeentelijke) overheid. ten aanzien van evenementen. Tegelijkertijd heeft Eurolloyd (v/h Lugt Sobbe & Co) gemeld, dat er een punt is gezet achter de Zonneschijnpolis (zie ook Jus d'Assurance, pag. 23). Voor die polis bestaat al lange tijd te weinig belangstelling; dit in tegenstelling tot de regenverzekering, die wel wordt gehandhaafd.

Het licht is uit voor de Zonneschijnpolis
'Na regen komt zonneschijn’is een gevleugelde uitdrukking, ongetwijfeld ooit geïntroduceerd door een optimistische landgenoot. Maar in onze branche is er na de regenverzekering geen zonneschijnverzekering meer. Dit geldt althans voor het assortiment van Eurolloyd, zo heeft het volmachtbedrijf laten weten. "Net als de regenverzekering geniet de polis een grote populariteit voor een goed gesprek bij de kapper. Het aantal zonne-uren dat voor de uitkering bepalend is, kan alleen gemeten worden bij het KNMI in De Bilt. En dat is toch erg onpraktisch als een evenement wordt gehouden in Friesland of Limburg. “Vanwege de hoge kosten van deze verzekeringsvorm, was de belangstelling voor dit product reeds lang tanende. “

evenementenpakketLugt Sobbe
Zo’n vijftig jaar geleden, toen Eurolloyd nog gewoon Lugt Sobbe & Co heette, werd de Zonneschijnpolis geïntroduceerd. Je staat er niet zo bij stil, maar er bestonden heel wat doelgroepen voor deze verzekering, zoals de fabrikanten van zonnebrandolies, zonnebrillen, badartikelen, strandbenodigdheden, limonades, zonnehoeden, exploitanten van tennisbanen, golfbanen, openlucht zwembaden en ijsverkopers. Hoe werd dan een schadeclaim op realiteit getoetst? De vorige week nog vitale webpagina www.eurolloyd.nl/zonneschijn geeft het antwoord. "Bij het KNMI te De Bilt is een speciaal instrument opgesteld, dat de uren heldere zonneschijn registreert. Het instrument brandt een lijn op speciaal daarvoor geprepareerd papier, waardoor registratie automatisch plaats vindt en de noodzakelijke gegevens geproduceerd worden.

De dekking van de Zonneschijnpolis is gebaseerd op de metingen van dit instrument." De verzekerde som wordt uitgekeerd indien het aantal uren heldere zonneschijn minder is dan het gemiddelde, een en ander conform de schaal van uitkering in de polis wordt uiteengezet. Voor de berekening van de premie van de Zonneschijnpolis hebben wij gebruik gemaakt van het door het KNMI gemeten aantal uren heldere zonneschijn gemeten in niet minder dan veertig jaren namelijk tussen 1915 en 1954. Al deze waarnemingen gedaan op het meetstation te De Bilt. De verzekering geschiedt op basis van het aantal uren heldere zonneschijn van zonsopkomst tot zonsondergang. " Gaat hier een stukje typische Hollandse folklore verloren ? Gelukkig niet, want de vakantieregenverzekering en de regenverzekering voor evenementen blijven gewoon op de markt.

 

.