actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

Het Verzekeringsblad: 16 december 2004

 

Hans van Ommen reageert in open brief aan kabinet

Verhoging smartengeld en meer gerechtigden

In een open brief aan minister-president Balkenende en de minister van Justitie Donner reageert Hans van Ommen, directeur van Eurolloyd Verzekeringen op een bericht in De Telegraaf van afgelopen vrijdag. Daarin wordt gemeld dat Donner de veroorzaker van een ongeluk meer smartengeld wil laten betalen. In het voetspoor van PvdA en WD staat de minister een wetswijziging voor waarmee het smartengeldbedrag verhoogd kan worden en ook de kring van gerechtigden wordt uitgebreid.

Gesteld bijvoorbeeld dat een familielid iemand die zwaar gewond is geraakt door schuld van een derde, gaat verplegen en daarvoor zijn baan moet opzeggen. Dan moet dat familielid in aanmerking komen voor een volledige vergoeding, dus inclusief de inkomensschade.

Waarbij, als het aan de minister ligt, rekening gehouden moet worden met eventuele gemiste carrière kansen. Daarnaast wil de minister de familiekring die voor zo'n vergoeding in aanmerking komt, uitbreiden. Nu zijn dat de partner, de ouders en thuiswonende kinderen. Ook uitwonende kinderen en met het slachtoffer samenwonende broers en zusters zouden tot de rechthebbenden moeten gaan behoren, zoals ook de partner met wie het slachtoffer een lat-relatie onderhoudt.

Wat dit betekent voor de WA-verzekering, met name op de autopolis laat zich raden. Verzekeraars zullen de schadelast niet onaanzienlijk zien toenemen, wat uiteraard gevolgen heeft voor de premiehoogte. Volgens De Telegraaf heeft de minister (terecht} respect voor deze familieleden. "De keuze van de verwanten om hun baan op te zeggen en de verplegende taken op zich te nemen verdient eerbiedigingen respect." Niemand zal dat willen tegenspreken. Tegelijkertijd echter is het verzekerbaar kunnen houden van calamiteiten van even groot maatschappelijk belang.

Open brief
In zijn open brief wijst Van Ommen erop dat dagelijks honderdduizenden minder- en meerderjarigen in Nederland druk in de weer zijn om hun broertjes, zusjes, ouders, kinderen, grootouders of naasten te verzorgen. Echter, "de slachtoffers van een ongeval in het verkeer maken daarvan slechts een klein deel uit", waarna Van Ommen een opsomming geeft van de groepen die geen beroep kunnen doen op de door de minister voorgestelde regeling, zoals: "slachtoffers van misdrijven, gehandicapten (al dan niet na een medische ingreep} en personen die zwaar gewond zijn door een ongeval waarvoor niemand aansprakelijk is te stellen. "

Ook in al die gevallen is sprake van een grote behoefte aan langdurige verzorging, schrijft Hans van Ommen. "Feit is dat in de meeste gevallen geen beroep kan worden gedaan op de een of andere aansprakelijke partij. Uw voorstellen leiden tot het verstrekken van een sigaar uit eigen doos waarbij slechts een zeer klein deel van de inkomensschade van zulke verzorgers wordt opgelost. Wij laten hierbij even onvermeld dat het verkrijgen van een zodanige schadevergoeding in de praktijk bijzonder veel tijd en juridische kosten vergt: naar onze mening een vrij zinloze en non-productieve bezigheid. "

Sommenverzekering
Juist van dit kabinet, dat de eigen verantwoordelijkheid van de burgers voorop stelt, had Van Ommen een andere strategie verwacht zo maakt hij de ministers duidelijk. Het zou beter zijn om een signaal af te geven "dat men ook zelf een verantwoordelijkheid heeft waar het gaat om de gevolgen van een handicap. Adequate verzekeringsvormen die de gevolgen van ongevallen en ziekten dekken in de vorm van een sommenverzekering bieden ruimschoots uitkering voor dekking van zulke kosten."

Daarbij stelt hij de vraag hoe het moet gaan met de familieleden die geen inkomensschade lijden, zoals huisvrouwen en minderjarigen zonder inkomen. "Hoe stelt u zich voor dat de schade dan wordt geregeld?"

Jan Aikens

 

.