actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

Het Verzekeringsblad: september 2004

 

De toegevoegde waarde van een beursbedrijf

Wat moet het intermediair nu eigenlijk met een beursmakelaar?

“Waar hebtat nou voor nodig ? “ zou Wim Sonneveld zeggen.
En eerlijk gezegd, veel mensen die in het verzekeringsvak werkzaam zijn, hebben eveneens geen flauw idee wat een beursmakelaar doet. Of ze nu werken bij verzekeringsmaatschappijen of bij het intermediair: het werk van de beursmakelaar is voor de meesten een mysterie. Maar wat iedereen wel weet: ze kosten je provisie. Door goede argumenten hopen wij u te overtuigen van de toegevoegde waarde die ons soort bedrijven voor u kan hebben (intermediair of maatschappij).

Co-assurantiemarkt
De co-assurantiemarkt wordt gevormd door een klein aantal verzekeringsmaat-schappijen en gevolmachtigde agenten die bereid zijn om d.m.v. samenwerking omvangrijke of zware risico’s te verzekeren.
• Door toepassing van het systeem van co-assurantie, worden premies en schadelasten optimaal gespreid over de markt.
• Dankzij standaardisering van polisvoorwaarden, clausules en usanties, kunnen makelaars bij het plaatsen van risico’s volstaan met het opsommen van de voorgestelde condities en premies.
• Omdat alleen de bovenstaande verzekeraars de polisdocumenten ondertekenen, kan de makelaar de benodigde documenten en facturen doorgaans uitermate snel opleveren.

Premies en schades
Beursmakelaars staan garant voor de premieschuld aan verzekeraars. Voor het ingewikkelde systeem van de afrekening van premies en schades is een geautomatiseerd systeem ontwikkeld waarmee van jaar tot jaar de juiste bedragen worden afgerekend met de verzekeraars die toen risico liepen. De makelaars zorgen voor de input en de verzekeraars krijgen de output.Gedeelde deskundigheid: verzekeraars
Een beursmakelaar zoekt bij het afsluiten van moeilijke verzekeringen natuurlijk allereerst contact met één of meer verzekeraars die gespecialiseerd zijn in het verzekeren van zulke risico’s. Vervolgens zoekt de makelaar andere verzekeraars die ook een aandeel willen nemen in de verzekering. Net zo lang tot het risico voor 100% bij meerdere verzekeraars is ondergebracht.
Alle verzekeraars worden in de polis genoemd en het door hen getekende aandeel in de verzekering wordt uitgedrukt in een percentage.

Beursmakelaars
Er zijn in ons land ongeveer zestig makelaars-kantoren actief op de co-assurantiemarkt.
• De meeste makelaars richten zich op de dienstverlening aan hun eigen cliënten.
• Sommige makelaars hebben ook een afdeling waar tussenpersonen verzekeringen kunnen aanvragen.
• Alleen Eurolloyd richt zich specifiek op de dienstverlening aan het intermediair.

Gespecialiseerde kennis: makelaars
Ter beurze worden alleen schade-verzekeringen afgesloten. Met name brand- en transport-verzekeringen maar ook aansprakelijkheid.
• Geen enkele makelaar kan bogen op beheersing van iedere verzekerings-techniek of dienstverlening.
• Iedere makelaar heeft zich wel op enig gebied gespecialiseerd, maar in principe kunnen alle makelaars bemiddelen in de verzekerings-producten die ter beurze aangeboden worden.
• Waar een makelaar collegiale assistentie vraagt, wordt deze doorgaans gegeven.

Internationale Co-assurantiemarkt:
Lloyd’s
Omdat Eurolloyd sinds 1835 ook veel verzekeringen dekt bij Lloyd’s Underwriters, heeft zij Lloyd’s kunnen overtuigen niet de Engelse, maar de Nederlandse voorwaarden te aanvaarden.
• Daartoe heeft zij Eurolloyd een volmacht verleend zodat ook die zaken conform Nederlands recht afgehandeld kunnen worden.

Continuïteit & Solvabiliteit
Dat solvabele verzekeraars niet altijd solvabel blijven, is genoegzaam bekend.
Soms gaan verzekeraars onverwacht in run-off. De continuïteit van risicodekking is dan in gevaar.
• In alle gevallen is het van belang dat de beursmakelaar grote aandacht schenkt aan de solvabiliteit van de verzekeraars waarmee hij zaken doet.
• Komt een verzekeraar in de problemen (Ardenia, Stichtse. Glas, Reliance) dan sluit de makelaar een vervangende verzekering waarvoor niet zelden extra premie berekend wordt.
Makelaarsgarantie van Eurolloyd. Mocht klanten van Eurolloyd zoiets gebeuren, dan berekenen wij dat niet door.

Maatwerk
Als een verzekering moet worden afgesloten voor een bijzonder of ingewikkeld risico, dan is een makelaar in staat desnoods speciale voorwaarden samen te stellen die specifiek zijn toegesneden op de wensen van u en uw client: maatwerk. Op de Co-assurantiemarkt heeft de makelaar de centrale rol als het gaat om alle zaken betreffende communicatie, polisopmaak, schade-afhandeling, aanvraag, wijziging en einde van
verzekeringsovereenkomsten voor de zakelijke markt.

Download hier de PDF van de brochure.

 

 

.