actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

Bierblad: 29 maart 2004

 

Verzekeren als uw zaak u lief is
Onaangename verrassingen

Aan verzekeringspremies geeft niemand graag geld uit. Toch is het niet verstandig op deze uitgaven te bezuinigen. Want het zou toch vervelend zijn als de zaak dicht moet als gevolg van een niet gedekte of onderverzekerde schade.

Tip
Verzekeren is een vak apart. Neem daarom altijd een assurantietussenpersoon in de arm. Niet alleen kan hij u precies vertellen welke verzekeringen u nodig heeft, ook zal hij u in geval van schade deskundig begeleiden. Bovendien zal hij u wijzen op het belang van een goede pensioenvoorziening, ziektekosten- en (tijdelijke) arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uzelf en uw personeel.

Een dronken gast in een hotel in een grote stad dacht zijn bed in te springen, maar sprong in plaats daarvan het raam uit. De man viel naar beneden en liep zwaar letsel op. Hij diende een claim in bij de directie van het hotel, die volgens hem veiligheidsmaatregelen had moeten treffen om een dergelijk ongeval te voorkomen. Gelukkig had het betreffende hotel behalve een rechtsbijstandverzekering ook een aansprakelijkheidsverzekering, want de claim bleek ontvankelijk. De man had recht op een schadevergoeding van maar liefst bijna een klein half miljoen euro! Een niet alledaags voorval, maar wel een goed voorbeeld van het feit dat je een voor onaangename verrassingen kan komen te staan.

Tip
Wanneer u in het bezit bent van kostbare zaken als elektronische apparatuur of kunstobjecten dan kunt u het best een extra uitgebreide verzekering van waardevolle zaken afsluiten. Wanneer u deze kostbare zaken in bruikleen heeft, zal de eigenaar voor de verzekering moeten zorgen tenzij anders wordt overeengekomen.

Minder inbraakgevoelig
Inbraak en vandalisme scoren het hoogst, als het gaat om het aantal schades in de horeca. Het meeste geld is gemoeid met schades die door brand zijn veroorzaakt. Het is aan te bevelen zowel het bedrijfspand (als dat eigendom is), of de daarin aangebrachte verbeteringen (in geval van huur) als de bedrijfsinventaris en de goederenvoorraad tegen deze risico’s te verzekeren.
Veel brandverzekeraars stellen vaak – naast allerlei wettelijke richtlijnen - nog extra eisen ten aanzien van brandpreventie, luchtbehandeling en blusapparaten. Met simpele zaken als goed onderhoud van machines, tijdige vervanging van filters en bijvoorbeeld brandvertragende gordijen, kun je de brandveiligheid vergroten. Ook op het gebied van inbraakbeveiliging kan de horecaondernemer veel doen. Een alarminstallatie met doorschakeling naar een meldkamer maakt een pand minder inbraakgevoelig. Een investering die zichzelf terugverdient, want over het algemeen geldt: hoe meer preventieve maatregelen, des te lager de verzekeringspremie.

Tip
De ligging, bouwaard, inrichting, onderhoudstoestand en bestemming van uw horecagelegenheid zijn allemaal van invloed op de premiestelling van de diverse verzekeringen. Wijzigingen hierin moet u direct aan de verzekeraar melden, anders loopt u de kans onderverzekerd te zijn of bij een claim nul op het rekest te krijgen.

Gecorrigeerd schadebedrag
Het kan gebeuren dat je door een brand- of inbraakschade de zaak tijdelijk moet sluiten. De bedrijfsschadeverzekering biedt dan uitkomst door de misgelopen inkomsten over een vastgestelde periode gedeeltelijk uit te keren. Helaas komt in geval van schade vaak aan het licht dat als verzekerd bedrag de nettowinst is opgegeven, in plaats van de bruto winst. Dan draai je dus zelf geheel op voor de personeelskosten en de huur of hypotheek, terwijl je op dat moment geen omzet hebt. Deze kosten kunnen behoorlijk oplopen. Heb je bijvoorbeeld als nettowinst 100.000 euro opgegeven, maar is de brutowinst 900.000 euro, dan krijg je bij een bedrijfsstilstand van zes maanden slechts een negende deel van het voor het seizoen gecorrigeerde schadebedrag van 500.000 euro, oftewel 55.000 euro, uitgekeerd!

Tip
Sinds 1994 bestaat de zogenaamde Catastrofe Risico Polis die gebouwen en de inhoud van gebouwen verzekert tegen schade die wordt veroorzaakt door onder meer aardbevingen, vliegtuigbommen die er nog liggen sinds de 2e wereldoorlog en overstromingen door wolkbreuken, dijkbreuken e.d. Zeker het overwegen waard wanneer uw horecagelegenheid zich aan de oevers van de Maas, de Rijn of de IJssel bevindt. Maar vergeet niet dat het noodlot van overstroming maandelijks overal in Nederland toeslaat bij hevige regenval. Zo’n catastrofe dekt zo’n polis ook.

Overmacht
Behalve brand, inbraak en vandalisme zijn er tal van onvoorziene omstandigheden waardoor de horecaondernemer schade of verlies van inkomsten kan oplopen. Zo kan bij derden bestelde catering onbruikbaar zijn, een dag van nationale rouw worden afgekondigd, de route naar uw zaak kan onbegaanbaar zijn door sneeuwval, ijzel of overstroming, een geweldsmisdrijf voor de deur plaatsvinden of de zaak kan gedwongen gesloten worden vanwege ongedierte of voedselverontreiniging. Speciaal voor dergelijke onvoorziene omstandigheden is voor de horecabedrijfstak een verzekering ontwikkeld tegen schade en verlies van inkomsten door overmacht. Deze verzekering is vooral van belang voor horecabedrijven die regelmatig evenementen organiseren die worden bezocht door grote aantallen mensen.

Milieuschadeverzekering
De zorg voor het milieu staat in het middelpunt van de belangstelling van zowel overheid als bedrijfsleven. Veel ondernemers, ook in de horeca, investeren in toenemende mate in milieubesparende voorzieningen en maatregelen. Ondanks al deze inspanningen zijn niet alle risico’s uit te sluiten. Het gaat vaak om risico’s die grote financiële schade tot gevolg kunnen hebben. Wanneer een personeelslid bijvoorbeeld per ongeluk bakolie door het riool spoelt, ontstaat er een verstopping waaraan gemeente en brandweer te pas moeten komen. De omvang van zo’n schade kan aanzienlijk zijn, in het ergste geval kan de hele riool worden afgekeurd. De milieuschadeverzekering dekt onder meer de kosten van sanering op zowel de verzekerde locatie als daarbuiten, en door derden gelden schade ten gevolge van de sanering.

Belangrijkste te verzekeren risico’s:

 • rechtsbijstand
 • aansprakelijkheid
 • brand
 • inbraak
 • vandalisme
 • bedrijfsschade
 • ziektekosten ondernemer
 • arbeidsongeschiktheid ondernemer
 • ziekte werknemer(s)
 • overmacht
 • catastrofes
 • diefstal
Dit artikel is mede tot stand gekomen op basis van door Eurolloyd Verzekeringen in Amsterdam en OOM Verzekeringen in Rijswijk verstrekte informatie.

 

.