actueel nieuws terug klik om pagina af te drukken

 

verzekeringsblad: 23 december 1999

 

Regenschade aan gebouwen verzekerbaar

Na afloop van de jaarvergadering van het Verbond van Verzekeraars verklaarde voorzitter Sam Jonker dat het Verbond een onderzoek heeft laten verrichten naar de verzekerbaarheid van regenschade.
Anders dan eerder werd aangenomen heeft dit onderzoek aangetoond dat schade als gevolg van het instromen van regenwater in woningen en bedrijfspanden verzekerbaar is. Ook wanneer dit water over kaden en dijken is gestroomd en de panden over de grond is binnengekomen.
Naar aanleiding van deze uitkomst heeft het Verbond de leden geadviseerd om schade door regenwater aan particuliere opstallen en inboedels en aan bedrijfspanden volledig te dekken. Ditzelfde geldt voor agrarische opstallen; niet voor schade aan gewassen en dergelijke. Er wordt vanuit gegaan dat deze extra dekking de gezamenlijke verzekeraars zo'n f 50 miljoen per jaar zal kosten.
Waarbij de kans bestaat dat eens in de 20 jaar de schade circa f 500 miljoen zal bedragen. "Deze extra schadelast kan een kleine premieverhoging vD9r de opstal-, inboedel- en inventarisverzekering tot gevolg hebben", aldus Jonker.

Het onderzoek heeft het Verbond laten verrichten op verzoek van de regering, naar aanleidingvan de hoeveelheid claims die ingediend werden op de Wet tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen na de regenwaterschade van 1998 in Zuid-West en Noord-Nederland.
Van dekking blijft uitgesloten het risico van dijkdoorbraak en van rivieroverstromingen als gevolg van gebeurtenissen in het buitenland. Bij dergelijke evenementen kan de hiervoor genoemde wet inwerking treden.

Lugt Sobbe
Al in 19941ukte het Lugt Sobbe & Co om Lloyd's Underwriters te interesseren voor het verzekeren van dit risico. Directeur Van Ommen bleek op dat moment een roepende in de woestijn. Hij bleef dat ook na de introductie in 1998 van de Beurspolis voor Bedrijven, waarin het risico van overstromingen door overmatige neerslag standaard in de dekking was opgenomen. Gedurende 1998 en 1999 zijn alle lopende polissen al overgezet op deze nieuwe voorwaarden.

Ondanks het feit dat de hevige regenval in die jaren het nut van deze dekking hebben aangetoond, hoefde de premie niet verhoogd te worden. Van Ommen heeft niet ten onrechte het advies van het Verbond aangegrepen nogmaals op zijn initiatief van vijf jaar geleden te wijzen. "

 

.